Кой издател колко списания на отворен достъп има?

openaccess2.png
– Elsevier: 1 676 списания с хибриден OA
– Wiley: 1300 списания
– Springer: 1001 заглавия
– Taylor & Francis: 1600 списания
– Sage: 630 списания
– Oxford University Press: 250 +
– Cambridge University Press: 200 + хибридни списания

Източник: http://resursi.blogspot.bg/


Европейска нощ на учените 2022 г.: