Кога различните цивилизации са открили компаса


Сп. Българска Наука, брой 161:

***

 

Произходът на магнитния компас е неясен. Повечето изследователи отнасят раждането му в древен Китай, но неговите изобретатели са неизвестни, развитието му – неясно, а историците са разделени по въпроса дали по-късното му появяване на Запад е независимо или е заимствано от Китай чрез сухопътни или арабски морски посредници. Някои извори предполагат, че ислямските навигатори в Индийския океан са заимствали компаса от индийските моряци; но също така е възможно арабите да са получили компаса от европейците. Учените, които аргументират тази хипотеза, често посочват, че арабската дума за компас, ал-кунбас, изглежда идва от италиански корени. Трябва обаче да се направят много повече изследвания, преди този аргумент да може да бъде затвърден.

 

Първите компаси


Разбери повече за БГ Наука:

***

Китайският компас изглежда произлиза от „сочещата на юг лъжица“ (si nan shao), издълбана от магнитен камък (магнетит) и използвана в ранните гадателски дъски при  династията Хан (202 г. пр. н. е. – 220 г. сл. н. е.). Точно както в древна Гърция, китайските философи са сред първите осъзнали магнитното привличане. Способността на магнитния камък да улавя желязо се споменава в “Пролетните и есенните летописи на майстор Лу” от ІІІ век пр. н. е., “Беседи, претеглени на везните” от 83 г. сл. Хр. и множество други китайски анали между ІІІ и VІ век сл.н.е. 

Откриването на магнитната насоченост (склонността на магнитите да сочат север и юг) прави магнитния камък особено важен в геомантията и гадаенето. Историкът Джоузеф Нийдам твърди, че това е било известно публично през І век от н.е., а може да е било тайна на придворните магьосници още през ІІ век пр.н.е.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 161 на списанието.


Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.