КМТ обявява конкурс за докторантски и студентски проекти YOUNG & ENERGETIC SCIENTISTS

КМТ обявява началото на единадесетия конкурс за докторантски и студентски проекти YOUNG & ENERGETIC SCIENTISTS. Конкурсът ще бъде част от Европейската нощ на учените 2021, която цели „да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“. КМТ е партньор в проекта K-TRIO 5, който е финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Скалдовска Кюри.

В конкурса YES могат да участват млади учени – бакалаври, магистри и докторанти, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота.

Конкурсът подпомага проекти в  изключително широк спектър от научни направления. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии. Крайният срок за подаване на проектите е 10.09.2021 г.

Проектите трябва да са поне в една от приритетните области като се оцняват високо интердисциплинарните проекти.


РЕКЛАМА:

***

Телекомуникационни технологии

Компютърни системи и мрежи

Програмиране и софтуер

Автоматика и мехатроника

Електроника и електротехника

Механика и машинни технологии

Нови материали и нанотехнологии

Биотехнологии и химия

Приложна физика

Технологии в хранително-вкусовата промишленост

Аграрни технологии

Енергоефективни системи и управление

Приложение на изкуствения интелект

 

За да участвате в конкурса попълнете апликационната форма на: https://forms.gle/uu1g3pEVjtq9M1Vi7

 Награден фонд:

Първа награда докторанти – 900 лв.

Втора награда докторанти – 400 лв.

Трета награда – 200 лв.

Първа награда студент – 500 лв.

Втора награда студент – 200 лв

Трета награда студент – 100 лв.

Регламент на конкурса вижте тук >>

Ако имате въпроси ни пишете на ЛС във фейсбук: https://www.facebook.com/YoungEnergeticScientists тук или на мейл yes@cys.bg

 

(за по-голям размер натиснете тук или снимката)


Европейска нощ на учените 2022 г.: