Търсене
Close this search box.

Климатичните промени водят до загуба на кислород в океана

Климатичните промени водят до загуба на кислород в океана

Климатичните промени водят до загуба на кислород в океана

Климатичните промени водят до загуба на кислород в океана


Направи дарение на училище!***

 

Според ново проучване, до 2080-та година, в около 70% от океаните по света ще има липса на кислород, вследствие на климатичните промени, които ще повлияят на водните екосистеми в целия свят. През неговото провеждане се открива, че в средните дълбини на океана, обитавани от много видове водни животни, се наблюдава голяма загуба на кислород, която надвишава естествената норма и се определя като критична за 2021-ва година. 

Кислородът се разпространява из океана в разтворен вид и както сухоземните животни, водните също имат нужда от неговия прием, за да могат да дишат. Поради климатичните промени обаче, температурата на водата се покачва, което води до по-ниското й съдържание на кислород. Дълго време учените наблюдават тези промени, като досега те са били по-умерени, но новото проучване дава факти, които показват рязката промяна в съдържанието на кислород, което води до извода, че по-доброто решение е да се вземат мерки, докато не е станало прекалено късно.

Това проучване за пръв път използва климатични модели, по които учените да предскажат по какъв начин и кога се намалява нивото на разтворения кислород във водата, което е над естествената норма. Този ефект възниква през 2021-ва година, като показва, че това се случва необратимо и засяга по-голямата част от средните дълбини на океана, като до 2080-та година се очаква да засегне вече и всички зони. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Средните дълбини на океана, които обхващат около от 200 до 1000 метра дълбочина, наричащи се все още мезопелагична зона, ще бъдат първата зона, която ще загуби значително количество кислород. Погледнато в глобален мащаб, тя е дом на много видове риби, които биват уловени с цел продажба, но липсата на кислород за тези видове ще окаже ефект върху консумацията им от хората и ще създаде икономически затруднения за техните продавачи. 

Повишаването на температурата на водата води до по-нисък процент разтворен кислород, което създава и по-ниска циркулация между различните зони на океана. Това се наблюдава в най-голяма степен в средната, понеже тя не може да се снабдява с кислород чрез атмосферата или фотосинтезата като най-горната зона и в нея приемът на кислород от различните видове е най-висок. 

Матю Лонг – океанограф от Националния център за атмосферни изследвания споделя, че новите открития създават по-висока тревожност относно последствията от глобалното затопляне и трябва да се вземат действията, които да ги предотвратят. Това се разбира от неговото изказване: „В момента човечеството променя метаболитното състояние на най-голямата екосистема в планетата, създавайки неизвестни последици за живота в нея. Това може да въздейства значително върху организмите, обитаващи океана.“

Изследователите наблюдават процеса на загуба на кислород в три зони на океана – плитка, средна и дълбока, като отчитат в каква степен това надвишава естественото количество. Те предсказват кога ще настъпи този процес в световен мащаб, използвайки данни от два модела на симулация, като единият показва сценарий, в който емисиите на въглероден диоксид са по-високи, а за втория – по-ниски. 

И в двата случая обаче мезопелагичната зона губи кислорода си с най-голяма скорост и засягайки най-голяма площ от световните океани, въпреки че това се случва 20 години по-късно, откакто тази зона е била определена към втория модел на симулация. Това показва, че намаляването на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове, може да помогне за забавянето на процеса на загуба на кислород. 

Изследователите също така откриват, че в океаните, намиращи се по-близо до полюсите – като Западния и Северния Тихи океан и южните океани, се наблюдава по-голяма загуба на кислород. Те все още не са сигурни защо това се случва в тези зони, след като смятат, че причината за този процес е повишаването на температурата на водите. Това се случва също така и в тропичните зони, известни с по-ниското съдържание на кислород, наречени зони с минимум кислород. 

Юнтау Жоу – водещ на проучването и океанограф в университета в Шанхай, споделя: „Зоните с минимум кислород всъщност се разпространяват в райони с голяма ширина – както на север, така и на юг, като това е нещо, на което трябва да обърнем повече внимание.  Все още е неизвестно дали, ако глобалното затопляне обърне своя ход, увеличавайки количеството кислород в океаните, зоните, които са загубили значителна част от него, ще бъдат отново снабдени.“

 

Превод: Ивелина Николова
Източник: Science Daily


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.