Климатът се затопля най-бързо от 2000 години насам

Превод: Елена Страхилова

Източник: ScienceDaily

 

Много хора имат ясна представа за Малката ледникова епоха, случила се от около 1300 г. до 1850 г. Характерно за нея са картините на хора, пързалящи се по холандски канал, и на ледници, напредващи далеч навътре в алпийските долини. Това че е било доста прохладно в Европа в продължение на няколко века, се доказва не само от картините на художниците на историческа тематика, но и от голям брой температурни възстановки с помощта например на дървесни пръстени. Тъй като са правени подобни температурни възстановки в Северна Америка, е прието, че Малката ледникова епоха и също така известният Средновековен топъл период (от около 700 до 1400 г.), са глобални явления. Но сега международна група учени, ръководена от Рафаел Нойком от Центъра за изследвания на климатичните промени Oeschger към Университета в Берн, показва съвсем различна картина на тези предполагаеми колебания на климата. В проучване, което съвсем наскоро се появи в известното научно списание Nature, както и в допълнителна публикация в Nature Geoscience, екипът посочва, че няма доказателства, че през последните 2000 години е имало еднакви топли и студени периоди по целия свят. В миналото колебанията в климата са варирали в различните региони.

„Вярно е, че по време на Малката ледникова епоха по принцип е било по-студено в целия свят”, обяснява Рафаел Нойком, „но не навсякъде по едно и също време. Пиковите периоди на прединдустриалните топли и студени периоди настъпват на различните места по различно време.”


РЕКЛАМА:

***

Според климатолога от Берн вече развенчаната хипотеза за фазите на климата, настъпващи едновременно по цялото земно кълбо, възниква заради впечатление, породено от климатичната история на Европа и Северна Америка. При липса на данни от други части на земята, тази хипотеза е приложена към цялата планета като това предизвиква очаквания, че сравнително топлите и студени периоди през последните 2000 години са били глобални синхронни явления. Но вече е доказано, че това не е било така.

Авторите на проучването в Nature обясняват това с факта, че регионалният климат в прединдустриалните времена е бил повлиян предимно от случайни колебания в самите климатични системи. Външните фактори като вулканичните изригвания или слънчевата активност не са били достатъчно интензивни, за да причинят подчертано ниски и високи температури в целия свят в продължение на десетилетия и дори на векове.

За проучването си на пет прединдустриални климатични епохи изследователите разчитаха на база данни от международния изследователски консорциум PAGES, който предоставя изчерпателен преглед на данните за климата от последните 2000 години. Тази база данни включва освен дървесни пръстени също и данните от ледените ядра, езерните утайки и корали. Екипът на Рафаел Нойком анализира тези масиви данни, използвайки шест различни математически модела – повече от всяко досегашно проучване. Това позволи да се изчисли вероятността от настъпването на изключително топли или студени десетилетия и векове, а не само изчисляването на абсолютните стойности на температурата. Резултатът бе, че в хода на проучването не се е появила глобално съгласувана картина. „Минималните и максималните температури бяха различни в различните райони”, казва Рафаел Нойком. Така че крайностите в температурите не могат да се изведат от регионални температурни явления като споменатия „Средновековен топъл период ” в Европа и Северна Америка.

Настоящият топъл период се случва едновременно в целия свят за първи път

Резултатите обаче изглеждат много различни в новата история. И двете изследвания показват, че най-топлият период от 2000 години насам, е бил вероятно през 20 век. И това е било така за повече от 98% от повърхността на Земята. Това показва – за пореден път – че съвременните климатични промени не могат да бъдат обяснени със случайни колебания, а с антропогенни емисии на въглероден двуокис и други парникови газове. Това, което не знаехме досега е, че не само средните глобални температури през 20 век са по-високи от всякога за последните 2000 години, но и че периодът на затопляне засяга за първи път цялата планета едновременно. И скоростта на глобалното затопляне никога не е била толкова висока, колкото е днес.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: