Клавесин

КЛАВЕСИН (фр. clavesin; ит. cembalo; нем. Klavizimbel) Клавиш-но струнен инструмент с криловидна форма, предшественик на пианото. Появил се епрез XVI век и до края на XVIII век е бил най-разпространен клавишен инструмент заедно със своите разновидности — виржинал и спинет в Италия, Англия, Гермати и др. при концертно и домашно музициране. Тонътсе произвежда чрез защипване на струните с перце (плектрум). Има 2,3клавиатури, свързани с единични, двойни или тройни, еднакви по дължина струни, което позволява извличане на по-силни тонове, октавово удвояване и по-голямо темброво разнообразие. Тонът му е звънлив, рязък,с металически оттенък. Много композитори от XVII и XVIII век, като Д.Скарлати, Купрен, Дакен, Рамо и др.,са писали за клавесин менуети,гавоти и други произведения.


http://bgnauka.eu/pic/music/sass-cembalo-25.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.: