Китай (ХII – ХVI в.)

1271 — 1368 г.
Управление на монголската династии Юан. През XIII в. монголските племена попадат под китайско влияние. Приемат китайския език, писменост и китайската административна система. Китай е включен в системата от монголски държави и може да участва в международната търговия в значително по-висока степен, отколкото при националните династии. Засилва се феодалната експлоатация. През първата половина на XIV в. възникват организации, които си поставят за цел освобождаване на страната от монголското господство.

1351 — 1368 г.
„Държавата на великите ханове“ е поделена на: Монголия, Манджурия, Китай и Тибет. Изостря се борбата между феодалната аристокрация. В провинциите Хонан и Шантун избухва народното въстание на „Червените забрадки“ (1351 г.). Въстанниците застрашават монголската столица Пекин. В редица китайски провинции през 60-те години избухват въстания срещу монголците. Главна сила в тези народни движения са селяните.

1368 г.
Един от предводителите на селската армия, Джу Юанчан, се провъзгласява за император и приема името Хун ву (управлява през 1368—1369 г.). Той поставя началото на народната династия Мин (1368—1644 г.). Нейна столица отначало е Нанкин, а после Пекин. Тази династия, първоначално води политика за подобряване положението на народа. Данъчните списъци се контролират; Хун ву издава декрети за погасяване на данъчните задължения. Конфискуват се земите на монголската аристокрация; значително нараства броят на селяните, които са зависими от държавата.

Краят на XIV и първата половина на XV в.
В държавата се осъществява широкомащабно иригационно строителство. Правителството подкрепя развитието на националното занаятчийство. Постепенно едрите земевладелци и чиновници започват да печелят политическо влияние. Новата династия предприема военни походи, за да завладее нови земи и да разшири търговската си експанзия.

1516 г.
В Кантон, а малко по-късно и в други пристанища, пристигат португалски кораби; начало на португалската колониална политика в Китай.


РЕКЛАМА:

***

1522—1566 г.
Опустошителни нападения на монголците (татарите) върху погранични китайски територии. Нападения на японски пирати срещу крайбрежните китайски градове.

1557 г.
Със съгласие на китайското правителство, португалците се настаняват в Макао — Южен Китай. Това е първата европейска колония в Китай. (През 40-те години португалците основават няколко колонии по крайбрежието на Китай, ликвидирани бързо от местното население, което въстава срещу гнета на колонизаторите.)

1567 г.
Русия за първи път установява търговски отношения с Китай.

1581 г.
В Китай пристигат първите мисионери от ордена на йезуитите. Това е проява на европейската експанзия, която съпътства колониалната политика.


Европейска нощ на учените 2022 г.: