Киберпрестъпността и ответните мерки от страна на държавите-членки на ООН и международната общност в борбата с нея

Снимка: Нил Уолш оглавява Глобалната програма УНП ООН за киберпрестъпления от януари 2016 г. Дотогава повече от 15 години е работил в правителството на Великобритания в областта на борбата с международната организирана престъпност и тероризма, и е пътувал много в командировки по целия свят във връзка с този проблем.
Снимка: Нил Уолш оглавява Глобалната програма УНП ООН за киберпрестъпления от януари 2016 г. Дотогава повече от 15 години е работил в правителството на Великобритания в областта на борбата с международната организирана престъпност и тероризма, и е пътувал много в командировки по целия свят във връзка с този проблем.

Интервю с Нил Уолш, оглавяващ Глобалната програма УНП ООН за киберпрестъпления при Службата на ООН за борба с наркотиците и престъпността.

Службата на ООН за борба с наркотиците и престъпността, учреди през 2011 г. междуправителствена група от експерти за проучване проблемите на киберпрестъпността и ответните мерки от страна на държавите-членки на ООН и международната общност. През 2013 г. стартира Глобална програма за борба с престъпленията в кибернетичното пространство, която се прилага в различни региони на света, в партньорство с правителствата, правоприлагащите и съдебните органи, частния сектор, за да се противопостави на престъпленията в кибернетичното пространство. Ръководителят на отдел УНП ООН специалист по киберпрестъпност Нил Уолш говори за престъпленията в кибернетичното пространство.

В интервю за руската агенция ТАСС, той разказва за разработката на законодателна база и за изграждане на капацитет за борба, разследване и предотвратяване на тези престъпления, както и за новия вирус-изнудвач WannaCru.

Киберпрестъпността е относително ново понятие. Кога започна работа по Глобалната програма УНП ООН за борба с кибернетичните престъпления?

Генералната асамблея на ООН дава на Службата на ООН по наркотиците и престъпността мандат, за да стартира програмата за борбата с киберпрестъпността през 2011 година. Оттогава ние започнахме да предоставяме техническа помощ и да развиваме този капацитет в борбата с киберпрестъпността в развиващите се страни. За съжаление няма единно определение в света за това, какво представляват киберпрестъпленията, няма развита също и единна законодателна рамка. Дебатът около тази тема е много политизиран, и нашият отдел се опитва да се справи с този проблем извън политиката.


РЕКЛАМА:

***

В последно време ние започнахме да отделяме все повече внимание на борбата със сексуалната експлоатация на децата в интернет. Ние оказваме помощ на страните при разследване на тези деяния и преследване на престъпниците по съдебен порядък. Полицията в много страни притежава добри инструменти за борба в тази сфера, но следствените и съдебните органи не винаги имат достатъчно опит, доста често нямат необходимата подготовка или регулаторна рамка в законодателствата си.

Ние им помагаме с оценката на цифрови и електронни доказателства за изясняване на много правни аспекти. Всичко това допринася за създаването на стандарти в областта на правата на човека и може да се използва за по-добро разследване на такива престъпления, както и за целите на обективно разследване. Ние също така информираме обществеността за характера на престъпленията в кибернетичното пространство, така че хората да не се превръщат в жертви.

Оказва се, че вие може да се намесвате във вътрешните работи на различните държави?

Не, не можем да се намесваме във вътрешните работи на държавите. Нашият мандат не позволява това, защото нас ни управляват страните-членки на ООН. Всеки път, когато чуя, че Организацията на обединените нации не прави достатъчно, без значение в каква област, аз винаги казвам, че в действителност нас ни ръководят самите държави-членки, и те ни показват какво може и какво не може да се направи. Така че всички наши действия са ограничени с мандат и ние не се намесваме във вътрешните работи на суверенните държави.

Всичко, което правим в страните, където имаме присъствие, е да развиваме тази система на противодействие на подобни престъпления. Например, все още има страни, които отричат ​​съществуването на престъпления в кибернетичното пространство. Те казват, че такава заплаха не съществува за тях. Те дори не искат да признаят тази заплаха на политическо ниво. И нашата роля е да им покажем, че такава заплаха съществува, че те просто не я виждат, поради липса на инструменти за превенция и борба.

Как оценявате киберзаплахите на днешния ден?

Разбира се, мащабът и степента на киберпрестъпленията определено нараства. Само си помислете колко различни електронни и други устройства има свързани към Интернет днес. Всичко това автоматично увеличава степента на заплаха. Преди десет години, във всеки дом има просто по един настолен компютър или лаптоп, а сега много хора притежават по няколко смарт телефони, камери за наблюдение за защита на бизнеса, устройства за проследяване за деца – всички те са свързан с интернет. Всяко „умно“ устройства в дома ни, което е свързано към Интернет, може да се използва от киберпрестъпниците и това увеличава риска да станем жертви.

Нарастващият мащаб на заплахата ни тревожи. Много страни наскоро започнаха да ни предупреждават, че тяхната полиция регистрира увеличение в броя на престъпленията в кибернетичното пространство, в сравнение с обикновените престъпления. И аз мисля, че тази тенденция ще продължи да нараства, заплахата ще расте. В тази връзка е необходимо по-добро информиране на обществеността по този проблем, както и да се обърне по-голямо внимание на информираността на хората. Например, добър анализ на заплахите и законовата рамка за противодействие при такива престъпления разработва Европол.

Превод: Женя Иванова

Източник: ТАСС


Европейска нощ на учените 2022 г.: