Кавал

КАВАЛ—популяреннароден духов инструмент. Представлява цилиндрична триставна дървенатръба. Горната част е със заоблен край и служи за чаустник. Среднатачаст има 8 отвори за пръстите, долната е с резонаторни отвори —душници. Звукът се произвежда чрез странично духане в наустника.Използува се като солов инструмент, в народни оркестри и ансамбли. Имамек и приятен тон, поради което е възпят в народните песни като «меденкавал». Той е неразделен другар на българските овчари.

Европейска нощ на учените 2022 г.: