Катапулт

В конструкцията на „Не 280″ е включено друго перфектно ново изобретение – седалка с катапулт, който да може да изхвърля пилота, за да спаси живота му в случай на опасност. Тя работела чрез освобождаване на въздух под налягане.

Европейска нощ на учените 2022 г.: