Каталог на живописни гворби

„Ейкон“ от гръцкия автор Филострат Лемниус е най-старият каталог, датиращ отпреди II век пр. Хр. В него се описват произведенията в една частна галерия в Неаполис (днешен Неапол) в Южна Италия. Предполага се, че първият каталог от този тип е бил съставен век или два преди „Ейкон“, но сега е изгубен. Описанията в книгата на Филострат представят сцените във всяка картина и възхваляват тяхната артистичност.


Европейска нощ на учените 2022 г.: