Кастова система

Индийската история е ужасно объркана и е невъзможно да се каже точно кога се е случило дадено събитие, освен ако не се е случило наскоро или е било записано от чуждестранни посетители. Времето на създаването на кастовата система може да бъде определено само приблизително на базата на древна санскритска литература с несигурно време на написване. Първите касти се появяват, когато определени социални групи, идентифицирани според занятието и произхода си, възприемат ограничения върху браковете с хора извън групата и ритуални правила за социална чистота. С това те имитират социалните системи от правила на свещениците брахмани, които са се отделили от обществото през II хилядолетие пр. Хр. В началото на I хилядолетие пр. Хр. други групи започват да се разграничават по този начин и към V в. пр. Хр. по-голямата част от населението е разделена на десетки касти. Те са групирани в четири основни класи: свещеници, управници и воини, земеделци, търговци и роби.

Европейска нощ на учените 2022 г.: