Канибали от каменната епоха дълбаели върху човешки кости

Чуй в аудио:

 

Credit: Bello et al (2017)

Ново изследване разкрива, че преди повече от 17 000 години хората, обитавали територията на днешна Англия, са извършвали канибалистични ритуали, които включвали издълбаване на знаци върху човешки кости. За първи път се доказва, че хора от палеолита (старокаменната епоха) са били участници в подобна практика.

Палеолитът обхваща голяма част от човешката история. През този период, започнал преди около 2,6 милиона години и завършил преди 10 000 г., ранните хора използват оръдия, изработени чрез разцепване на каменни маси. С идването на неолита хората изобретяват по-сложни инструменти с помощта на нови техники като наточване и заглаждане.

През късния палеолит изкуството е било на преден план и се е изразявало в пещерни рисунки или пък такива, издялани върху еленски рога, изобразяващи животни и геометрични фигури. „Въпреки че дялането се смята за съвременна форма на изкуство, то е една утвърдена традиция в човешката история“, твърди Силвия Бело, палеоантрополог в Природонаучния музей в Лондон (Natural History Museum).


РЕКЛАМА:

***

До днес няма категорични данни за издълбани човешки кости от палеолитния период, освен един череп, открит във Франция, върху който са намерени разрези, за чийто произход учените спорят. Няма ясна индикация, че са следствие от съзнателна дейност.

В ново проучване Бело и нейни колеги изследвали древни човешки останки от магдаленската епоха (късен палеолит от преди около 12000-17000 г.). По човешките кости, открити на територията на Европа, често се забелязват следи от канибализъм като разрези от сеч или пукнатини, от които се предполага, че костният мозък е бил изсмукан.

Учените съсредоточават усилията си в изследване на най-голямата колекция от човешки останки от магдаленската епоха, намираща се в 17 700-годишната пещера Гоф, в пролома Чедър  Гордж, Англия. Някои от смразяващите кръвта артефакти включват чаши от череп, кост от десен преден крайник със следи от зъби и зигзагообразни прорези, чието естество е неизвестно. Може да са резултат от дялане или сеч.

За анализиране на 87-те прореза по костта и генериране на 3D модели, учените използвали ръчни лупи, обикновени и електронни микроскопи. След това сравнили резултатите с 119-те следи от дялане, открити върху конско ребро и заешки пищял, и 322-те следи от сеч върху човешки и животински останки. Накрая установили, че следите по своята структура са резултат на дялане. Действието е извършено напълно съзнателно като част от канибалистичен ритуал и е богато на символни конотации.

Новото изследване на останките от пещерата Гоф предоставя най-силните доказателства до този момент в подкрепа на тази теза. Но все още замисълът на издяланите следи не може да се уточни. Дали служат за възпоменание на починалия или са част от ритуал не се знае.

Бело обяснява, че като цяло чрез дялането се запазва споменът за събития и се надява в бъдеще да има възможността да изследва други обекти, датиращи от магдаленската епоха с подобни артефакти.

 

Превод: Лаура Сани

Източник: Live Science


Европейска нощ на учените 2022 г.: