Канализация

Градските канализационни системи са въведени в Южна Месопотамия около 2700 г. пр. Хр. Те изместват старите методи за изхвърляне на отпадъците в близки ями и ровове или превозването им извън града в контейнери. Вместо това канализацията от сградите води към големи общи канали, които отвеждат отпадъците от цели градски зони. Археолозите са разкопали канализационната система на град Ешнуна. Тя е изградена от изпечени тухли, като главните артерии представляват подземни канали на дълбочина два-три метра. Това е най-старата открита канализационна система, но и други градове в същата област може да са имали подобно оборудване.


Европейска нощ на учените 2022 г.: