Каменни сечива от Индия сочат, че хората може да са напуснали Африка по-рано отколкото се предполага