Камен Каменов от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Камен Каменов е физик по образование и се занимава с рентгенови методи за изследване на вещества.

Неговото хоби в свободното време е летенето с парапланер.

Роля в проекта

В в центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, той е специалист по флуоресцентен рентгенов анализ към екипа от Строителния факултет на УАСГ.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Рентгенофлуоресцентният анализ е единственият полеви метод за елементен химически анализ, т.е. може да се извърши директно на строителната площадка. 

Настояща работа

В момента той работи по методи за бърз рентгено-флуоресцентен анализ на различни строителни отпадъци, което би допринесло за по-голяма ефективност на тяхното сортиране и за идентификация на опасни компоненти (например, тежки метали).

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: