Какво знаем и не знаем за Земята (днес – 22.04.2021, 16:15 ч., онлайн)

 

Семинар „Кръстанов“

В четвъртък, 22.04.2021, 16:15 ч., онлайн

Доц. д-р Ренета Райкова, ФзФ – СУ


РЕКЛАМА:

***

 

ще изнесе доклад на тема:

Какво знаем и не знаем за Земята

 

Резюме: Човечеството разкрива много тайни на Вселената, готви се да завладее близките космични тела, но се оказва, че има много неща, които не знаем за нашата планета Земя. В настоящата лекция Земята се разглежда като обект на изучаване от сеизмологията. Представят се основни понятия, редица съвременни достижения, както и някои неясни и нерешени проблеми.

За да се присъедините към срещата, използвайте една от следните връзки:

Skype:  https://join.skype.com/Lw2T6Crh8xDk

Google Meets: https://meet.google.com/brm-jwjp-vsg

Всички заинтересовани са добре дошли!

Доц. д-р Ренета Райкова е преподавател във Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в бакалавърска специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ и магистърските специалности „Геофизика“ и „Физика на Земята, атмосферата и океана“.


Европейска нощ на учените 2022 г.: