Какво представляват подземните води? – от 130 брой

Когато дъждът пада на земята, част от него се стича по повърхността на сушата до потоци, реки или езера, и овлажнява почвата. Част от тази вода се абсорбира от растителността, друга се изпарява и се връща обратно в атмосферата. А друга значителна част от водата прониква в земните недра, тя тече през така наречената ненаситена зона и стига до водния масив, който е въображаема повърхност, откъдето земята надолу вече е наситена. Така накрая се натрупват подземните води: това е цялата вода, намираща се под земната повърхност в наситената зона.

Подземните води се съдържат в така наречените “водоносни хоризонти“. Водоносният хоризонт е геоложка формация или част от такава, състояща се от пропусклив материал, способен да съхранява/добива значителни количества вода. Водоносните хоризонти могат да се състоят от различни материали: неконсолидирани пясъци и чакъли, пропускливи утаечни скали като пясъчници или варовици, натрошени вулканични и кристални скали и др.

Подземните води, разбира се, се зареждат от дъждовна вода, топене на снегове или от процеждаща се вода през дъната на езера и реки. Тези води също могат да се зареждат, от течове във водоснабдителните системи и когато земеделските площи се напояват с повече вода, отколкото е необходимо. Съществуват и техники за управление на зареждането на водоносните хоризонти и увеличаване на количеството вода, проникнала в земята.
Подземни води могат да се намерят почти навсякъде. Водната маса може да лежи дълбоко или плитко в зависимост от няколко фактора, като физическите характеристики на региона, метеорологичните условия и степента на зареждане и експлоатация. Проливните дъждове могат да увеличат зареждането и да доведат до повишаване на водния масив. Но от друга страна, продължителен период на сухо време може да доведе до падане на водната маса.

Когато подземните води достигнат водоносния хоризонт, той не стои неподвижно. Обикновено те продължават да текат, но много по-бавно, отколкото преди да достигне водоносния хоризонт. Колко бързо тече подземната вода зависи от характеристиките на водоносния хоризонт. Посоката, в която се движи, обикновено е от високи към по-ниски нива, управлявани от гравитацията, освен ако няма някакво антропогенно въздействие, като например изпомпване на кладенци. Подземните води се движат, докато не се излеят в друг водоносен хоризонт или в друг воден масив като езеро, река, океан или докато не бъдат извлечени от кладенец.

 

 


РЕКЛАМА:

***

Цялата статия е в брой 130 на списание “Българска Наука” >>
Вижте всички статии от броя:

20 статии в брой 130 – вижте ги:

(отвори ДЕМО – първите 30 стр. )

 

Корица на брой 130

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 • Какво се крие в архивите на БАН?
 • Интервю с д-р Неделчо Иванов, Университетска болница „Александровска“
 • Д-р Антоан Тонев (директор на СМГ) – Наистина “Съединението прави силата”
 • Разговаряме с ректора на ТУ-Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров
 • Какво представляват подземните води?
 • Как водата може да осигури достъпна енергия от възобновяеми източници
 • TRAPPIST-1 и седемте планети
 • Великият дебат или как Вселената „се разшири”
 • Земната мантия, а не земното ядро, може да е генерирала ранното магнитно поле на планетата
 • Най-древната човешка ДНК е открита в 800 000 годишен зъб на канибал
 • Ендогенните ретровируси – проклятие или благословия
 • Учени установиха, че грипните ваксини могат да бъдат използвани и като оръжие срещу рака
 • Прилепите са основен източник на човешки вируси, но самите те не са важни
 • Могат ли текстилните маски да възпрепятстват разпространението на коронавируса
 • Нови клинични данни потвърждават хипотеза на учени от БАН за ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19
 • Учени отчитат, че социалните умения започват да намаляват около 40-те
 • Либерализъм и епидемии
 • За саможертвата на героите и въстанието на обречените
 • Втората Ботйова чета – от възторга до отчаянието

Вземи само този брой в PDF >>


Европейска нощ на учените 2022 г.: