Какво можем да научим от децата на африканските земеделци и теста с бонбона

От десетилетия в западната психология тестът с бонбона (marshmallow test) се използва за изследване на способността за самоконтрол над желанията и отлагане на удоволствието при малки деца. Сега е приложен при деца на фермери от Камерун.

При сравнение между децата от Камерун и техните немски връстници, първите се справят по-добре и техните връстници от немската средна класа могат да им дишат праха. По-голям брой деца от Камерун успяват да устоят на изкушението и да отложат удоволствието, в очакване на обещаното от изследователя.

От 76 изследвани 4-годишни деца, 53 успяват да устоят на изкушението и да изчакат 10 минути без да изядат бонбона пред себе си, за да получат втори бонбон, споделя психологът Бетана Лам от Университета на Оснабрюк, Германия.

Само 35 от общо 125 немски деца успяват да отложат удоволствието и да изчакат втора близалка или бонбон, без да ядат сладкото изкушение пред себе си.


РЕКЛАМА:

***

Това е първото изследване, при което този тест се провежда с деца, които не са от западни държави. Според екипа, провел проучването, резултатите от него показват, че културните различия в отглеждането на децата могат драматично да променят начина, по който се развива самоконтролът.

Ozlem Ayduk от Калифорнийския университет в Бъркли, споделя че родителските практики във възпитанието и грижите за децата сред фермерите на Колумбия, допринасят за развитието на способност за отлагане на удоволствието и самоконтрол над импулсите им.

Проучванията от последните 50 години сред западни деца показват, че малка част от тях имат развита способност за отлагане на удоволствието и успяват да дочакат втората награда. Предположенията за това са свързани със западния стил на възпитание, което иска от децата да бъдат независими и да изразяват веднага своите чувства, което е предизвикателство пред развитието на самоконтрола, смята Лам. Екипът на д-р Лам предполага, че отлагането на удоволствието предизвиква фрустращото чувство на безсилие.

Проведеното изследване е част от дългосрочно проучване на културните различията в паметта и ученето. Изследването включва три теста през първата година от живота на детето, а след това на 3 и 4-годишна възраст. Единствено четиригодишните правят теста с бонбона.

Шейсет и три 9-месечни бебета от Германия са заснети как играят с майките си. Тези, чиито майки били по-снизходителни и даващи голяма свобода на избора на детето, на четири години не били склонни да изчакат наградата. Този резултат е в подкрепа на защитниците на „авторитетното родителство”, което дава свобода на децата в определени граници и поставя ясни правила, насърчава развитието на самоконтрол и умение за отлагане на удоволствието при децата, като това дава резултат и в по-високия академичен и социален успех на тези деца. (SN: 8/19/89, стр. 117). Немските деца, които се справят успешно с теста, успяват да отложат и да изчакат втората награда , имат майки, които прилагат авторитетен родителски стил, казва Лам.

Майките на децата от настоящото проучване в Камерун, възпитават децата си в традиционни ценности, умение да контролират и регулират емоциите си, да уважават възрастните хора. На видеозаписите на петдесет и седемте 9-месечни бебета от Камерун, играещи с майките си, се вижда, че последните взимат водеща роля на авторитет пред децата. Уменията за самоконтрол на тези деца са подкрепени и се дължат на поведението на техните майки.

Децата показват културни различия по време на проучването. Немските деца се опитват да отвлекат вниманието си като пеят, въртят се, говорят, излизат от стаята. Децата от Камерун, проявяват по-малко емоции и остават по-малко подвижни в очакване. Осем от тях дори заспиват на стола си.

Някои от западните деца, които имат вече опит с теста, използват техники, за да се справят с изкушението, докато децата от изтока изглеждат естествено спокойни и отпуснати, седнали на стола.

В резултат на авторитарния родителски стил децата от изтока или изпитват по-малко отрицателни емоции в ситуации, в които се изисква търпение и самоконтрол, или ги изразяват по различен начин от този на западните си връстници, смята изследователката.

Остава отворен въпросът и за това дали децата наистина имат по-висок самоконтрол или са по-склонни да се подчинят на възрастен авторитет, добавя Ayduk.

Антропологът Barry Hewlett от Вашингтонския университет във Ванкувър, прави своите изводи върху проучвани сравнително малки популации, живеещи в селскостопански райони. Той отбелязва, че в традиционно ловуващите племена, се дава относително висока независимост на децата, които се възприемат като равни с възрастните, родителите обикновено не наказват децата си и децата са по-малко респектирани като цяло от по-възрастните авторитети. Все още деца от ловуващи племена не са били изследвани с бонбонения тест.

Превод: Вероника Иванова

Източник: Science News


Европейска нощ на учените 2022 г.: