Какво може да донесе на българския бизнес магистърската/MBA степен?

MBA_bg.jpg

MBA_bg.jpg (701×1024)На 8.04.2014 г. в хотел Новотел, София се проведе конференция на тема „Бизнес образование: Какво може да донесе на българския бизнес магистърската/MBA степен?”. Организатор на събитието беше френската Advent Group, създател и световен лидер в организирането и провеждането на индивидуални срещи между бизнес училища и кандидати за  обучение в програми MBA и магистратури в областта на управлението и бизнеса. Тези събития, известни под името Access MBA OnetoOne и Access Masters Tour, от една страна популяризират МВА и специализираните магистърски програми на голяма част от елитните бизнес училища в световен мащаб, а от друга предоставят на кандидатите за такова обучение безценна помощ при избора на най-подходящата за тях програма.

Конференцията бе открита с лекция на Проф. Тибор Вьорьош, Старши лектор по IT мениджмънт и бизнес симулации към CEU Business School. Основната цел на лекцията бе да обрисува какво представлява MBA обучението и да представи накратко какво съдържание студентите могат да очакват от програмата, както и как придобитите знания и умения могат да бъдат интегрирани в тяхното кариерно развитие.

По време на втората част на конференцията, Дираж Саха, Маркетинг мениджър в Advent Group, и основателят и CEO на компанията, Кристоф Кута, представиха на присъстващите резултатите от глобално проучване на тема Какво може да донесе на българския бизнес магистърската/ MBA (Магистър по бизнес администрация) степен? Проучването е проведено сред всички кандидати, които някога са се регистрирали за участие в Access MBA или Access Masters през последните 10 години. Резултатите са базирани на отговорите на 1700 участници в проучването от 51 държави, част от които вече притежават следдипломна квалификация, както и такива, които тепърва планират да продължат образованието си, включително и на данни от богатата база данни на Access MBA от 150,000 кандидата.

Данните от проучването са представени в контекста на българската професионална действителност и дават подробна и интересна информация относно възприятието на студентите и професионалистите за значимостта на следдипломната квалификация за развитието на кариерата им. Освен това, резултатите разкриват мотивацията на младите професионалисти за получаване на допълнително образование, както и какви специфични знания и умения са придобили или очакват да придобият по време на избраната от тях програма и как това спомага или би спомогнало за професионалното им развитие. В допълнение, Г-н Саха анализира и резултатите от корпоративно  проучване от Април 20014, проведено сред мениджъри от 300 компании базирани в България, относно нагласата на работодателите къминвестирането в образованието на техните служители.[1]

След обявяването на резултатите бе проведена панелна дискусия за значението на следдипломната квалификация в днешния бизнес. В дискусията взеха участие Проф. Тибор Вьорьош; Любов Костова, Директор, Британски съвет България; Милена Иванова, Консултант „Подбор“, Global Executive Recruiting, Hewlett Packard Company и бъдещ дипломант по програмата Executive MBA на Hult International Business School; Рене Томова, Постоянен ментор, Eleven Accelerator Venture Fund и възпитаник на Case Western Reserve University; Гергана Чакърова, Асистент Дирекция, Отговорник комуникация, Франкофонски институт по администрация и управление (IFAG) и д-р Мегаклис Петмезас, Заместник ректор на City College, International Faculty of the University of Sheffield. Освен това в дискусията взеха участие няколко Директори човешки ресурси и мениждъри от топ компании в България. Дискусията засегна няколко основни теми, включително как основният фокус на доказано успешното MBA образование е не просто да обогати студентите със задълбочени знания и умения  в областта на бизнеса и управлението, а най-вече да ги научи как успешно да прилагат тези знания и умения в реални ситуации в непрестанно променящата се международна бизнес среда. Участниците в дискусията се фокусираха още и върху тенденцията, че най-успешните бизнес училища изграждат и обновяват MBA програмите си съвместно с днешния бизнес, за да предложат на своите стденти реално приложими и адекватни към бизнес средата знания и умения. Не на последно място, панелистите засегнаха проблема, че въпреки доказаната добавена стойност на следдипломното образование, българските работодатели все още рядко спонсорират служителите си. 


РЕКЛАМА:

***

 

Според проучването сред потенциалните кандидати за MBA или магистратура, Великобритания и Съединените Американски Щати продължават да държат челните места сред предпочитаните дестинации на българите за получаване на следдипломна квалификация: 45% от кандидатите за MBA степен посочват Великобритания като свой фаворит, а 31% смятат да кандидатстват за специализирана магистратура по бизнес администрация отвъд океана. При кандидатите за останалите магистратури, резултатите посочват 43% за Великобритания и 36% за САЩ като избор на потенциална дестинация на своята програма.

Мотивацията на младите българи за получаване на бизнес образование откриваме в няколко основни фактора: според резултатите от проучването, 38% от потенциалните кандидати посочват стартирането на международна кариера като най-силна мотивация за решението им да придобият MBA степен. Сред останалите посочени причини са обогатяване на професионалния профил (31% от запитаните), стартиране на собствен бизнес (17%), живот в чужбина и разширяване на мрежата си от професионални контакти (16%), диплома от утвърдена институция (15%). Въпреки големия интерес към чужди университети и стремежа към международна кариера, обаче, много от българските кандидатит планират да се развиват професионално в рамките на България. „Мотивацията за международна кариера не значи непременно кариера в чужбина – много български професионалисти напоследък прогресивно се развиват в международни фирми в рамките на страната“, коментира Любов Костова.

Що се отнася до финансирането на магистърска/ MBA степен, 43% от потенциалните български кандидати посочват, че имат нужда от стипендия, 36% планират да изтеглят заем за покриване на всички разходи и само 21% от запитаните имат готовност сами да спонсорират следдипломното си образование.

Резултатите от проучването сред потенциалните български кандидати индикират още, че има наличие на силна връзка между маркетинговото позициониране на бизнес училищата и очакванията на кандидатите – очакванията преди обучението са фокусирани в голяма степен над подобряване уменията за комуникация. 79% от запитаните българи очакват МБА степента да им помогне да придобият международен поглед, 73% от тях  – лидерство, 65% – предприемачески дух, 37% – мултикултурна чувствителност и усет за резултати, 36% – способност за работа с различни хора и 34% – проактивност.

Паралелното провеждане на Access MBA запитването сред потенциални кандидати от една страна и вече придобили следдипломна квалификация професионалисти от друга, разкрива до каква степен очакванията на кандидатите съвпадат с реално постигнатите резултати. Според проучването, в резултат на своето следдипломно образование, притежателите на MBA степен придобиват усет за резултати, междуличностни качества и проактивност, които са по-близо до това, което работодателите търсят – 51% от запитаните посочват това умение като основното, което MBA програмата им е спомогнала да култивират. 42% от притежателите на МBA смятат, че бизнес образованието им е дало международен поглед и способност за работа с различни хора. 39% от запитаните възприемат проактивността като основно умение, което MBA образованието им е развило. Само 18% от отговорилите, обаче, смятат, че следдипломната им програма е допринесла за развитието на предприемаческия им дух. Всичко това, обаче, е възможно само, когато един студент по МВА има зад гърба си завиден професионален опит – „МВА програмите традиционно приемат кандидати, които са в разгара на своята кариера и имат между 2 и 5 години професионален опит. Единствено в този сценарий те могат да извлекат максималното от своята програма,“ каза Проф. Вьорьош.

Относно влиянието на следдипломната квалификация върху кариерното развитие, 35% от притежателите на MBA посочват, че степента им е спомогнала за достигането на управленска позиция, 39%  от запитаните са сменили работата си, 37% са започнали международна кариера и 27% са претърпели повишение в заплащането.

Проучването разкрива още, че все още се усеща скептичност у българските работодатели за добавената стойност и значението на следдипломната квалификация, но тенденциите от последнте години разкриват, че компаниите на родна земя започват да се информират в тази насока и да забелязват разликите в уменията и опита на служителите, които притежават магистърска/ МBA степен.

Според данните от проучването, българските работодатели са по-малко склонни да спонсорират следдипломното образование на служителите си, в сравнение с международните фирми – „компаниите не у нас не са свикнали да инвестират в образованието на своите служители“, споделя Гергана Чакърова. Само 8% от запитаните смятат, че работодателят им би спонсорирал следдипломното образование на служителите си, а 9% смятат, че може да има частично спонсорство.  

Корпоративното проучване на Access MBA разкрива други интересни факти относно възприятията и очакванията на работодателите от служители, които притежават магистърска или МBA степен. Резултатите показват, че компаниите очакват незабавни резултати и проактивност от завършилите бизнес училище, както и, че междуличностните качества и мултикултурната чувствителност са значително предимство в разнообразния пазар на труда. 75% от работодателите очакват да видят ясно подчертана ориентация към постигане на резултати у своите служители, които са завършили бизнес училище. Останалите качества, които работодателите очакват да открият са,  както следва, способност за работа с различни хора – 50%, 38% – проактивност,  25% – мултикултурна чувствителност, предприемачески дух и лидерсвто.  Относно стимулиране и спонсориране на следдипломно образование – само 13% от запитаните български работодатели са инвестирали в придобиването на магистърска/ МВА степен на служителите си, а мотивацията, която работодателите посочват като повод да инвестират в подобна квалификация се състои в растеж и развитие на компанията (63% от запитаните работодатели), придобиване на ценна мрежа от контакти, които потенциален служител има в бранша на компанията (38% от запитаните работодатели), международни и актуални познания по управление (17%) и международно разрастване на компанията (13%).

Събитията Access MBA и Access Masters  помагат на кандидатите за МВА и специализирани магистърски програми да изберат правилната програма според техния профил, нужди и очаквания. В събитията, които Advent Group организира ежегодно в редица държави, потенциалните кандидати имат възможност за личен разговор с представители на акредитирани бизнес училища от цял свят, за да научат повече за предлаганите от тях програми и да намерят най-доброто за собствените си нужди и амбиции.

Следващото топ MBA събитие на Access MBA ще бъде на 24 април 2014 г. в хотел Шератон. Участието е безплатно, но онлайн регистрация е задължителна. Регистрирайте се тук: http://www.accessmba.com/sofia/index.html?ui=LLUG7E1397046079


Европейска нощ на учените 2022 г.: