Какви динозаври са живели в днешните китайски земи?

 

  Какви динозаври са живели в днешните китайски земи? Вестник „Чили таймс” разказва:  „Множество пернати динозаври живеели при умерен климат, придружен от сурови зими”

http://images.sciencedaily.com/2011/03/110311173104.jpg
Динозаврите не винаги са се радвали на мек климат. Нови находки показват, че през част от ранната Креда, североизточната част на Китай е била с умерен климат и сурови зими. Те обясняват изобилието на пернати динозаври, откривани от археолозите в стратиграфските пластове от този период.  

Предположението, че климатът на мезозойската ера, ерата на динозаврите, като цяло е с приятен климат на цялата планета, не е ново. Въпреки това, неотдавнашно проучване обяви, че тази теория е погрешна. Работата на учените е съсредоточена в област в североизточен Китай, където фауната се е развивала по време на ранната Креда (между 125 и 110 милиона години). Фосилите, открити там, включват много динозаври, покрити с влакнеста структура,  подобна на птичи пера. Такива структури могат да имат различни форми, като се започне от косми и се стигне до пера. Но дали тази тяхна особеност се дължи единствено на отличните им условия за самосъхраняване или  – на адаптирането на тези видове към условията на околната среда? Тъй като тези динозаври са били в състояние и да летят, няколко учени предполагат, че техните пера са служили и за топлоизолация на тялото.

Екип от палеонтолози от Франция, Китай, Япония и Тайланд разглежда въпроса и се опитва да определи температурите по това време. Те събрали зъби и кости от динозаври, бозайници, влечуги, крокодили, костенурки и сладководни риби от тамошната фауна. Този набор от събрани кости и зъби е сравняван с останки от съвременната фауна в Китай, Япония и Тайланд. Учените анализирали изотопния състав на кислорода във всяка проба. Те основават своя анализ на принципа, че средната температура на въздуха определя относителното  количество кислородни, изотопи, съдържащи се в дъждовната вода, която животните пият. Този изотоп се съхранява в зъбите и в костите на животните, тъй като те растат. Тъй като кислородът, съдържащ се в минерализираната тъкан се запазва по време на вкаменелостта, учените са успели да възстановят преобладаващите температури на въздуха в околната среда на азиатските динозаври по време на ранната Креда.


РЕКЛАМА:

***

Резултатите показват, че средната температура в този период е била подобна на съвременната средна температура в днешен Пекин.
През ранната Креда фауната е живеела при умерен климат с тежки зими, през които хладнокръвните влечуги (костенурки и гущери), трябвало да спят зимен сън. Топлокръвните животни, притежаващи пух, пера и косми (бозайници, птици и динозаври), можели да  устояват на зимните студове. Разбира се, някои от тях също спели зимен сън.
„Тези резултати не доказват по никакъв начин, че перата са имали и изолационна функция. Те показват, че перата биха дали на динозаврите, които ги притежават, някои физиологични предимства.“, смятат учените.

Това изследване хвърля нова светлина върху съществуващите теории за състоянието на климата на Земята по времето на динозаврите.

Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: