Каква дейност се извършва в лабораторията БиоИнфоТех

Казвам се Борис Киров и съм научен ръководител на Лабораторията БиоИнфоТех. Нашата лаборатория се занимава с биотехнологии, биоинформатика и най-вече технологичен трансфер на всички нови знания, появяващи се в научните статии към медицината, биомедицината и биологията в България.

Лабораторията е важно звено от София Тех Парк като място, където се извършва обновяване на използваните в българската биомедицина технологии. Занимаваме се с конкретни проекти и приложения. Например в момента работим върху един проект финансиран от “Америка за България”, финансиран за разработване на бързи тестове за антибиотична чувствителност. Както знаете ако сте болни от някакъв патоген, за който трябва да ви се предпишат антибиотици, но обикновено отнема един до два дена уточняването на точния антибиотик. Нашата цел е да можем да ви кажем най-много до 3-4 часа кой е той.

Занимаваме се разбира се и с развитие на биоинформатика, тъй като данните, които вървят от геномното секвениране трябва да бъдат анализирани.
Нашата лаборатория беше сертифицирана и за работа с ГМО разбира се – всеки, който иска да работи със съвременни биотехнологии, няма как да му се размине това.

Тук работим хора от Техническия университет в София, от Биологическия факултет на Софийския университет, разбира се и от Медицинския университет. Сътрудничим и с болници към Медицинския университет по въпроси за тежки патогенни щамове например. Имаме сътрудничество и с БАН, без което също няма как, но ни е много приятно. Изобщо отворени сме за всякакви сътрудничества, работим по най-различни проекти, като целта е винаги да се изведе някой проект, намиращ се на острието на бръснача на науката, а ние да го изведем до някаква практическа полза и да предложим някакъв конкретен продукт или услуга, която в България да се появи за първи път.

Цялата статия и още много подобни прочетете в новия брой 140 на списанието тук>>


РЕКЛАМА:

***

Подаряваме ти първите 11 статии от брой 140 тук>>


Европейска нощ на учените 2022 г.: