Как промяната на климата влияе на океана?

IMG_0022.jpg

 

Морските ресурси представляват интерес за научните изследвания и иновациите по отношение смекчаването на промените в климата. ГД „Научни изследвания и иновации” подкрепя проекти за по-доброто разбиране на тези проблеми.

• Проектът ICE2SEA измерва, проследява и прогнозира потенциалното влияние на топенето на континенталния лед (глетчери, ледени шапки, ледена покривка) върху нивото на океана и позволява на Европа да се подготви за промени в морското равнище. На 15 Май учени от тази важна програма на ЕС се срещнаха в Лондон, за да обсъдят четири години изследвания и открития.
Галерия / Допълнителна информация / Интернет страница на проекта ICE2SEA / Контакти

• Качеството на въздуха на фокус в Зелена седмица
На конференцията Зелена седмица 2013, която ще се проведе в Брюксел от 2 до 7 юни под надслов „По-чист въздух за всички”, ще се съберат представители на правителствата, бизнеса и индустрията, неправителствени организации, научната общност и медиите.  В рамките на инициативата „Година на въздуха”, дирижабъл, финансиран от европейския проект PEGASOS ще лети над Европа, за да изследва как качеството на въздуха може да влияе на промяната на климата:  подробен график на полета
Интернет страница на проекта PEGASOS Контакти


РЕКЛАМА:

***

© Pegasos blogspot

 

• Проектът THOR изследва динамиката на циркулацията в Атлантическия океан с цел по-добро предвиждане на влиянието на климатичните промени.
Карта на океаните / Интернет страница на проекта THOR / Контакти

• Проектът NAСLIM изследва и определя количествено предсказуемостта на температурите по морската повърхност и разпространението на морския лед в Северноатлантическия океан. По този начин проектът помага на изследователите да прогнозират вида и силата на валежите, както и температури и ветрове.
Интернет страница на проекта NAKLIM / Контакти


Европейска нощ на учените 2022 г.: