Как градовете влияят на еволюцията?

„Случаят с дървеници, лазещи по седалките на полет на Британските авиолинии, демонстрира само един от нежеланите ефекти, които урбанизацията оказва на еволюцията“, казват Marc Johnson, доцент по биология в университета в Торонто, Мисисага (Канада), и Jason Munshi-South, който е доцент по биологични науки в Университета Фордхам, Ню Йорк.

„Строим градове, знаейки съвсем малко за влиянието им върху организмите, които живеят там“, казва Johnson, който е и директор на Центъра за градска околна среда към Университета в Торонто. „От една страна е добре, че успешно се приспособяват местните видове, които имат важни екологични функции; от друга страна, способността на някои от организмите да се нагаждат към градската околна среда може да увеличи разпространението на болести. Дървениците, например, бяха рядкост преди две десетилетия, но успяха да се адаптират към инсектицидите, използвани срещу тях, и сега изобилстват в целия свят.“

В първото подробно проучване на ефектите от урбанизацията върху еволюцията, Johnson и Munshi-South разгледали всички съществуващи изследвания по темата и обобщили резултатите.

„Обикновено разглеждаме еволюцията като дългосрочен процес, задвижван от сили в околната среда и взаимоотношенията между видовете. Сега обаче има нов фактор, който бързо променя множество видове – как те общуват с хората и сградите ни“, казва Munshi-South. „Хората и градовете са доминираща сила в модерната еволюция.“


РЕКЛАМА:

***

Проучването повдига въпроса кои местни видове могат да се запазят по време на урбанизацията и дали тези, които успеят да се приспособят, ще повлияят на екосистемата и човека. Загубата на естествена среда на живот, както и градските бариери (пътища, сгради и др.), представляват предизвикателство за всички видове животни, някои от които може да се адаптират по нежелани начини. Учените оценили различни средства за генетична адаптация, като мутация, генетичен дрифт, неутрална еволюция и адаптивна еволюция чрез естествената селекция на Дарвин, заключвайки, че градската околна среда влияе на всеки от тези механизми.

Проучването засяга бозайници, растения, птици, земноводни, влечуги, насекоми и вируси, установявайки ефектите от еволюцията върху разнообразие от видове – от косовете в Европа до пълзящата детелина и белоногите мишки в Северна Америка. Популациите на белоноги мишки в Ню Йорк, например, се различават една от друга, заради изолираността им в отделни паркове.

„Създали сме нова екосистема, каквато нито един организъм не е срещал преди“, казва Johnson, отбелязвайки, че тяхното проучване, публикувано на 3. ноември в списание Science, е „предупреждение към обществото, правителството и другите учени.“

Той и Munshi-South твърдят, че трябва да обърнем внимание на неволните промени в околната ни среда, които правим, докато строим градове, защото те влияят на еволюцията на видове, които пряко засягат живота ни. Много организми, като плъхове, гущери, хлебарки, гълъби и дървеници са се развили до степен на зависимост от човека.

Съществуват комари, които са се приспособили към живот в лондонското метро и вече нямат нужда да се хранят с кръв, за да снасят яйца. Също така нямат нужда да прекарват зимата в летаргия. За съжаление, тези комари пренасят голям брой болести и вече могат да бъдат открити също и в Ню Йорк, Чикаго и Лос Анжелис. Здравната система на САЩ вероятно ще трябва да се приспособи в отговор на това.

Имайки предвид, че видовете се развиват толкова бързо в отговор на урбанизацията, една разходка навън се превръща в класна стая, позволяваща процеса да се наблюдава отблизо. Еволюцията в града може да бъде инструмент, чрез който да бъде образовано градското население относно приложимостта и важността на еволюционната биология.

 

Превод: Александър Начев

Източник: Science Daily


Европейска нощ на учените 2022 г.: