Как глобалната криза със затлъстяването придоби застрашителни размери за 40 години

Obesity-Phanie, Alamy Stock Photo.jpg
Ставаме все по-дебели. Броят на хората, които са класифицирани като затлъстели е нараснал от 105 милиона през 1975 до 641 милиона през 2014, според един анализ на тенденциите в индекса на телесната маса (BMI).
Маджит Езати от Imperial College в Лондон и екипът му са анализирали данните от 1698 демографски изследвания, включващи 19,2 милиона мъже и жени от 186 държави.

This interactive sunburst chart shows

Тази интерактивна графика показва как се е изменил BMI за последните 40 години в световно отношение. Различните цветове и вътрешността на концентричните кръгове в графиката представят различни географски региони. Кликнете върху някой сектор, за да видите подробности за региона. Когато натиснете бутона „play” (долу ляво) графиката представя изменението на BMI между 1975 и 2014, за мъже и жени.
Тя показва, че около една пета (118 милиона) от затлъстелите възрастни са от шестте богати англоезични страни – Австралия, Канада, Ирландия, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ. А около 50 милиона от тежко затлъстелите хора, живеят именно в тези държави. Процентът на затлъстели мъже за 2014 (10,7%) е три пъти по-висок от този за 1975 (3,3%), а при жените е два пъти по-висок: през 2014 е 14,9%, а през 1975 е 6,4%.
Сред тези държави, САЩ има най-висок среден BMI както за мъже, така и за жени. Повече от един на всеки четири тежко затлъстели мъже и около една на всеки пет тежко затлъстели жени в света, живеят в САЩ. На второ място е Великобритания, следвана от Канада.
Екипът предвижда, че до 2025 около 43% от жените в САЩ и 45% от мъжете ще бъдат затлъстели. Изчислено е, че Великобритания има най-много затлъстели жени в цяла Европа – 38%.

Първата карта по-долу показва средното изменение на BMI с времето, а втората показва разпространението на затлъстяването за последните 40 години.

For more maps and data go to ncdrisc.org.

Journal reference: The Lancet, DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30054-X

Превод: Росица Ташкова
Източник: https://www.newscientist.com


Европейска нощ на учените 2022 г.: