Йонно базиран електронен чип за контрол на мускули

120529113543-large.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/120529113543-large.jpgКлас Тибрандт (Klas Tybrandt) докторант по органична електроника в Университета Линкопинг, Швеция (Linkoping University), и направил интегриран химически чип.
Групата по органична електроника в Университета Линкопинг по-рано са създали йонни транзистори за транспорт както на положителни така и на отрицателни йони, както и биомолекули. Тибрандт сега е успял да комбинира двата вида транзистори, подобно на традиционните силициеви чипове.
Предимството на химическата верига е, че проводника на заряда се състои от химически вещества с различни функции.  Това означава, че сега имаме възможността да контролираме и регулираме сигналните пътища на клетките в човешкото тяло.
„Можем например да изпратим сигнали до мускулните синапси, където сигналната система може да не работи поради някаква причина. Знаем, че нашия чип работи с обичайните сигнални субстанции като ацетилхолин,“ – казва Магнус Бергрен, професор по Органична Електроника и ръководител на изследователската група.
Изграждането на йонни транзистори , които могат да транспортират заредени биомолекули , е започнало преди три години от Тибрандт и Бергрен.  След това транзисторите са били използвани  от изследователи от KarolinskaInstitutet за да контролирате  доставката на ацетилхолин към индивидуални клетки. Резултатите са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

http://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: