Животните, които биха могли да оцелеят след климатичните промени