Източникът на мистериозната инфрачервена светлина в Космоса е разгадан

Credit - ALMA (ESO,NAOJ,NRAO), NAOJ, Fujimoto et al..jpg
Изследователски екип е открил най-бледия източник на милиметрови вълни, използвайки радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Екипът е установил, че тези обекти са напълно отговорни за загадъчния инфрачервен фон, изпълващ Вселената. Чрез сравняване на оптичните и инфрачервените изображения, екипът е установил, че 60% от тях са бледи галактики, докато природата на останалите е все още неизвестна.
Вселената изглежда тъмна между звездите и галактиките. Въпреки това, астрономите са открили, че там има слаба, но равномерна светлина, наречена космически фон, идващ от всички посоки. Той се състои от три основни компонента: космически оптичен фон (COB), космическия микровълнов фон (CMB) и космически инфрачервен фон (CIB).Произходът на първите два вече е установен. COB идва от огромен брой звезди, а CMB идва от горещ газ от времето на Големия взрив. Произходът на CIB досега беше неизвестен. Провеждани са различни научни проекти, включително предходни наблюдения, извършени с ALMA, но те успявали да обяснят този фон само частично.

Изследователски екип, воден от Сейджи Фуджимото и доцент Масами Оучи от Университета на Токио, разнищил този мистериозен инфрачервения фон чрез изследване на архива на данните от ALMA. ALMA е идеалният инструмент за разследване на източника на CIB, благодарение на своята безпрецедентна чувствителност и резолюция.

Те прегледали огромното количество данни за период от около 900 дни в търсене на бледи обекти, както и на заснети източници, при които огромна гравитация е увеличила източника, превръщайки дори по-бледите обекти във видими.
„Произходът на CIB дълги години беше липсващо парче от енергията, идваща от Вселената“ – казва Сейджи Фуджимото, който сега учи в Института по изследвания на космическите лъчения към Университета на Токио. „Ние се посветихме на анализа на огромното количество данни от ALMA, за да открием липсващата част.“

Накрая, екипът открил 133 бледи обекта, включително такъв пет пъти по-блед от всеки друг, откриван някога. Изследователите установили, че целият CIB може да се обясни чрез сумиране на емисиите от подобни обекти.
Какво е естеството на тези източници? Чрез сравняване на данните от ALMA с тези, взети от космическия телескоп Хъбъл и телескопа Subaru, екипът установил, че 60% от тях са галактики, което може да се види и в оптичните или инфрачервени изображения. Прахът в галактиките поглъща оптичната и инфрачервената светлина и повторно излъчва енергията под формата на по-дълги милиметрови вълни, които могат да бъдат открити с ALMA.
„Въпреки това, ние нямаме представа какви са останалите. Аз допускам, че те са галактики, закрити от прах. Като се има предвид колко са тъмни, те би следвало да бъдат галактики с много малка маса“ – обяснява Масами Оучи. „Това означава, че тези малки галактики съдържат големи количества прах. Това противоречи на настоящото схващане: малките галактики трябва да съдържат малки количества прах. Нашите резултати може би подсказват наличието на много неочаквани обекти в далечната Вселена. Нямаме търпение да разобличим тези нови загадъчни източници чрез бъдещите наблюдения с ALMA.“

Превод: Росица Ташкова
Източник: https://www.sciencedaily.com/


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: