Изследванията на двуезичното познание могат да помогнат за подобряване на обучението