Изследванията на двуезичното познание могат да помогнат за подобряване на обучението

Двуезичните хора могат лесно да превключват между езиците по време на ежедневните си дейности. Но освен полезността му в общуването, двуезичието може да повлияе на работата на мозъка и да подобри определени способности. Изследванията върху това биха могли да помогнат за създаването на техники за изучаване на езици и други умения.

Превключването между езиците може да се разглежда като форма на умствено упражнение, при което вниманието се фокусира върху съответния език, докато думите изплуващи от другия език се потискат.
„Има много изследвания, които показват, че когато двуезичните хора говорят на един от езиците си, другият език все още е активен“, казва д-р Кириакос Антониу, психолингвист от Кипърския университет.

Следователно се смята, че способността да говорим повече от един език влияе върху уменията и процесите, използвани от нашия мозък за придобиване на знания и осмисляне на заобикалящата ни среда, известни общо като познание. Това включва умствени способности като внимание, разсъждения, преценка и решаване на проблеми.
А също така може да подобри и метапознанието – осъзнаването, наблюдението и оценката на собствените знания и психични процеси, което влиза в действие, когато се изразява мнение или се взема решение, например.
„Всеки път, когато човек взема решение, той или тя оценява колко добро е решението и вероятността да допусне грешка“, казва д-р Леона Полянская, научен сътрудник в Баския център по познание, мозък и език в Сан Себастиан, Испания.

Човек с добри метакогнитивни способности ще бъде уверен в своя отговор, когато е прав, например и по-малко сигурен в себе си, когато даде грешен отговор. И обратно, някой с лоши метакогнитивни умения може да е еднакво уверен в своя отговор, когато е прав и когато греши.
„Наблюдението (способностите) и когнитивната ефективност не трябва да бъдат взаимосвързани“, казва д-р Полянская.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 139 на списанието>>


РЕКЛАМА:

***

Вижте първите 52 стр. на брой 139 тук>>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: