ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПОДХОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АСТРОНОМИЯ В ПРОЕКТА SCIENTIX

Автор: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

SCIENTIX е проект на Европейската училищна мрежа (EUN). Той се управлява от ГД „Научни изследвания“ на Европейската комисия. SCIENTIX 1 и SCIENTIX 2 бяха финансирани по 7 Рамкова програма. Проектът SCIENTIX 3 продължава дейностите на предните две фази и се финансира от програмата за  научни изследвания и иновации на Европейския съюз – H2020.

SCIENTIX получи миналия месец престижна награда на изложението на тенденциите в областта на образованието и технологията в Лондон BETT 2017, където беше признат за един от 100 – те световни най-добри проекти за иновации в образованието.

Основната цел на проекта е да гарантира редовното разпространение и споделяне на постигнатия напредък, ноу-хау и най-добрите практики в областта на научното образование, като използването ѝ е напълно безплатно.

Ще разгледам някои проекти свързани с обучението по астрономия.


РЕКЛАМА:

***

Идеята за обучение чрез проучване в областта на природните науки е обект на дългогодишна дискусия между специалистите. Преди обучението чрез проучване бе разглеждано като провеждане на експеримент. Ученето чрез проучване провокира учащия да задава научни въпроси, да генерира хипотези, да прави експерименти, да ги провери, да конструира и анализира доказателства, основани на резултати, да обсъжда научни аргументи

Можем да вдъхновим учениците да учат астрономия, използвайки изследователски подходи  (IBSE), работейки с виртуалните и дистанционни лаборатории в проекта “Go lab”. В сайта на проекта има 37 онлайн астрономически лаборатории, които предоставят възможност за достъп до базата данни на ESA, NUCLIO и на различни университети и институти. Може да се използват както снимки на реални телескопи, като Faulkes телескопите, така и снимки от виртуалния WorldWide Telescope.

В часовете по астрономия сме използвали следните симулатори:

 • Rotating Sky Explorer
 • Motions of the Sun симулатор
 • Seasons and Ecliptic симулатор
 • Planetary Orbit симулатор
 • Ptolemaic System симулатор
 • Lunar Phase симулатор
 • Kepler’s First Law
 • Kepler’s Second Law
 • Gravity and Orbits
 • Sun4all
 • LGO

Всички те симулират различни астрономични явления и движения и дават възможност на учениците да правят изследвания.

Gravity and Orbits симулаторът например дава възможност за изследване на движението на планетите  и Луната и за изследване на различни параметри като гравитационна сила, скорост, маса, разстояние при промяна на масата както на Слънцето, така и на планетата.

Sun4all съдържа 30 000 спектрограми на обсерваторията в Coimbra,  правени от 1926 г. Ние сме използвали някои от тях при изследване на слънчевите петна в изследователския урок „Explorations of solar activity and sunspots“, който е качен както в Go lab, така и в http://vishub.org/excursions/522.

В този урок използвам SalsaJ. Това е специален инструмент, базиран на „Image J“ – софтуер за обработка на изображения, насочен да събуди интерес към науката сред младите хора, да ги вдъхнови да учат астрономия чрез нови технологии и методи. SalsaJ позволява на учениците да използват истински астрономически данни за научен анализ и анализ на данни, и е уникален начин за изследователски подходи в клас.

Използване на SalsaJ за измерване на размери на астрономически обекти.
Използване на SalsaJ за измерване на размери на астрономически обекти.

Как се използва SalsaJ за измерване на размери на астрономически обекти, може да научите от разработения от мен урок и качен в мудъл курса на проекта Scientix: http://moodle.scientix.eu/course/view.php?id=711

LGO е световна мрежа от роботизирани телескопи, която дава възможност за  постоянни астрономически

Игра на бинго чрез каталога на Месие
Игра на бинго чрез каталога на Месие

наблюдения за период от няколко дни, което означава, че могат да се правят различни видове наблюдения и нови открития. Един много полезен ресурс е играта на бинго чрез каталога на Месие: https://lco.global/education/messierbingo/

Във връзка с обучението по астрономия направих два урока в Go lab на български език:

Видимо движение и фази на Луната: http://graasp.eu/ils/58850961eeb24e8f80ab3eba/?lang=bg   и

Движение на планетите и планетни конфигурации

http://graasp.eu/spaces/58850ed1e5caccc970b8ac8a

Учениците имат възможност да правят своите изследвания, използвайки всички етапи на изследователския цикъл.

Тази учебна година започна с нов международен проект – COMPASS PROJECT : http://compasspro.eu/

Това е проект по ERASMUS KA2. Той включва изследователски подходи чрез използване на динамичен софтуер и JSX Graph. В момента се разработва мобилно приложение. Това е една възможност учениците да усъвършенстват знанята си не само по астрономия,но и по физика, биология и химия. Ще има обучение и на учители от страната другата година. Това ще даде възможност идеята на проекта да достигне до по-голяма аудитория.

Изчисляване на теглото на човек с маса 10 кг на планетата Юпитер
Изчисляване на теглото на човек с маса 10 кг на планетата Юпитер

Изследователските подходи (IBSE) включват по-нататъшното развитие на научните идеи чрез провеждане на собствено разследване. Те  могат да се комбинират с други образователни дедуктивни подходи. Много добре се отразява организиране на образователни дейности в музеи, научни и научноизследователски центрове. Във всеки подход IBSE ролята на учителя е от огромно значение, тъй като той избира задачите, подходящи за нивото и познанията на всеки ученик.

Според Марк Дурандо, изпълнителен директор на Европейската училищна мрежа, ние,учителите,  сме отговорни за образованието на нашите деца. За да можем да използваме тези подходи, EUN и проекта SCIENTIX организират обучения на учители чрез мудъл курсове.

 

Използвана литература:

1.Gras-Velázquez, À., Joyce, A., Kirsch M. etal. (2009), InsightReport, Inspire: Motivating Students for Maths, Science & Technology using Learning Resources (Online),

2.Scientix: The new Internet – based community for science education in, E. Gerard, À. Gras-Velázquez, EUN Partnership AISBL (BELGIUM)

3.http://www.golabz.eu

4.http://vishub.org/excursions/522

5.http://moodle.scientix.eu/course/view.php?id=722

6.http://moodle.scientix.eu/course/view.php?id=711

7.http://compasspro.eu/


Европейска нощ на учените 2022 г.: