ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРНОЧЕЛЮСТНА РАЗШИРИТЕЛНА ПЛАСТИНКА С ТРИ ВИНТА