Изобразителните изкуства и живописта като едно от тях. Кратка история на живописта