Изложба: Вековните гори на България и техните обитатели

Организатори на изложбата са ДАФНИ и НПМ

Партньори WWF, БДЗП и ФДФФ

Откриване: 17 януари 2018

Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1


РЕКЛАМА:

***

Изложбата “Вековните гори на България и техните обитатели” бе планирана преди около година с намерението да обърне внимание на един от най-сериозните проблеми, свързани с опазването на природата в световен мащаб.

Сега, предвид последните събития, тя безспорно ще бъде свързана с дискутирания дебат за управлението на НП Пирин – една от най-големите природни ценности на територията на България.

Най-добрият метод за устойчиво опазване на природата, на дивите животни, на ценните местообитания, е посредством предоставянето на информация. Според нас познанието и превръщането им в действителна ценност за обществото е най-добрият и устойчив начин за тяхното опазване.

ДАФНИ обединява художници, намиращи вдъхновение от дивата природа, красотата на животните и растенията. Настоящата изложба разкрива някои любопитни факти за вековните гори, за това, което отличава малкото такива безценни места, за някои от техните застрашени от изчезване обитатели. В нея ще видите познати горски животни като мечки и лисици, пречупени през погледа и чувствителността на художниците, както и навярно непознати за мнозина по-потайни, същества, птици, насекоми, растения. Те са представени посредством многообразие от традиционни и съвременни техники – акварел, маслени бои, акрил, графика, дигитална графика и др.

WWF работят активно за проучването и опазването на вековните гори в България и предоставиха информация и фотографии, които са обособени и включени в изложбата.

Надяваме се посредством представените в изложбата художествени произведения да успеем да спомогнем за осмислянето на природните богатства като ценност, която принадлежи на всеки от нас. Вярваме, че мнозина от посетителите на музея ще бъдат изкушени сами да намерят своя път към вековните гори и техните обитатели.

В изложбата участват: Георги Пчеларов, Проф. Виктор Паунов, Асен Игнатов,Виктор Василев,Валентин Катранджиев, Деница Пенева, Венцислав Кръстев, Илия Бояров, Милена Радева, Анелия Пашова, Симона Босилкова, Славена Пенева, Любен Домозетски, Игната Василева, Екатерина Кожухарова, Теодора Пешева, Невена Иванова.

 

Допълнителна информация, предистория на събитието:

ДАФНИ е организация, която обединява голяма част от българските художници с опит в областите на научната илюстрация и анималистиката. През 2015 година, още преди официалното създаване на дружеството, мнозина от тях, както и десетки млади автори се включиха в изложбата „Голямото завръщане“. Тя бе посветена на темата за изчезналите и застрашените от изчезване видове растения и животни в България и безспорно успя посредством силата на изкуството да представи този важен и недостатъчно дискутиран проблем.

Успешното постигане на всички цели заложени в този първи съвместен проект бе и една от предпоставките за учредяването на ДАФНИ и желанието на художниците да работят за популяризирането на темите, които ги вдъхновяват и обединяват. В първата годишна изложба на ДАФНИ през 2017 година бяха представени произведения на първите присъединили се членове и най-вече на утвърдени автори с опит, публикации и международни отличия в споменатите области, както и няколко от най-ранните примери за авторска, българска илюстрация от края на XIX век.

В началото на 2017 година избрахме темата за вековните гори, която е сред най-сериозните и дискутирани проблеми, свързани с опазването на дивата природа в световен мащаб. Популяризирането и в България е важно тъй като липсата на информация и заинтересованост е една от предпоставките за унищожаването на природните богатства, които притежаваме. Първата ни цел бе самите ние да съберем информация, да я систематизираме, така че тя да бъде разбираема и достъпна. Познанието е вдъхновение. WWF работят активно за проучването и опазването на вековните гори в България, поради което се обърнахме към тях за съдействие. Те предоставиха информация и фотографии, които са обособени и включени в изложбата. БДЗП и ФДФФ също се съгласиха да бъдат наши партньори в качеството си на организация, посветена на опазването на редки видове птици и техните местообитания. През последните години двете организации издават голям брой информационни и илюстрирани материали за опазването на природата, за успешните дейности и модели. Науката е в основата на разбирането и разрешаването на екологичните проблеми. От самото си създаване Националният природонаучен музей и БАН работят за достойното представяне на България в контекста на международните дейности, свързани с проучването и опазването на природата. Именно там започват своя професионален път и първите художници анималисти и научни илюстратори у нас. В духа на традициите „Вековните гори на България и техните обитатели“ ще бъде още една от поредица тематични изложби, представяни през последните години в Националния природонаучен музей.


Европейска нощ на учените 2022 г.: