Изкуство в науката: За творческия път на художника анималист Георги Пчеларов

Автор: Христина Грозданова

 

Георги Стоянов Пчеларов е роден на 19 октомври 1955 година в Русе. През 1959 година той се мести в Разград, където завършва основно и средно  образование. Там той посещава различни школи и кръжоци по изобразително изкуство, включително и частни уроци при Георги Йоранов и Димитър Арнаудов. През 1982 година завършва специалност зоология в СУ „Климент Охридски”. Една година по-късно започва да се занимава с научна илюстрация. Тогава получава поръчка за изработване на няколко цветни табла с изображения, свързани с анатомията и поведението на птиците, допълващи експозицията на музея. Така, от биолог Георги Пчеларов се превръща в един от най-известните илюстратори на животни в България. През 1987 година той е ангажиран с илюстрирането на том „Птици“, част I от поредицата „Фауна на България“. За изпълнението на тази задача Институтът по Зоология на БАН му осигурява помещение за работа, както  и достъп до всички научни колекции.  По същото време, художникът  работи върху още един мащабен проект – определителя „Птиците на Балканския полуостров“, който е издаден през 1991 г.

 


РЕКЛАМА:

***

Това е първият подобен определител за птици в България с над 2000 авторски черно-бели и цветни научни илюстрации. През 2012 г. той е преиздаден, като към новото издание са добавени нови изображения. През 1988 г. Пчеларов изработва две серии от картички – „Пеперуди и водни кончета“ и „Птици“ за издателство „Български художник“. През същата година Георги Пчеларов започва да работи и с Българско дружество за защита на птиците, изработва проект за логото му, голям брой рекламни материали, както и множество илюстрации за списанието „За птиците“. Художникът е автор на илюстрации за голям брой научни издания, книги, списания и учебници. Освен това, създава и илюстрации за детски научно-популярни книжки, картички, рекламни материали, плакати. Илюстрациите на Георги Пчeларов са особено ценни не само поради качествата, свързани с тяхната научна функция, но и като кавалетни произведения на изкуството. През 1984 година в Биологическия факултет на СУ „Климент Охридски“ се открива първата самостоятелна изложба с произведения на Георги Пчеларов, озаглавена „Анималия“.

 И до днес работи на този автор продължават да бъдат излагани в изложбени зали в България и чужбина.  През 2012 година той става член на секция „Графика и илюстрация“ в СБХ, като още преди това членува в представителството му в Разград.

Георги Пчеларов е един от художниците допринесли много за развитието на съвременната българска научна илюстрация. Той е илюстрирал едни от най-ценните и обемни научни издания в България. Много от тях са особено важни, тъй като са първите подобни, както по отношение на научните данни и систематизирането им, така и по отношение на приложените научни илюстрации.

На 24 Април 2015 година в галерия „Академия“ в София се откри юбилейна,  ретроспективна изложба на Георги Пчеларов. Тя бе озаглавена „Живата природа“ и представи голям брой оригинални илюстрации, публикувани в научни и научно-популярни издания, както и нови произведения, подготвени от автора специално за повода. Изложбата беше организирана по случай 60-тата годишнина на художника и разкри неговия богат творчески опит.

Изложбата „Живата природа“ представи произведения, създадени в периода от 1983 година до сега. В нея бяха събрани избрани оригинали от повечето по-големи и значими проекти на художника. Такива безспорно са определителите, които са плод на дългогодишен труд. Работата по всеки един от тях продължава по няколко години, поради строгите научни специфики на изданията, както и на големия брой  необходими изображения. Именно тяхното създаване е оставило едни от най-ценните спомени на художника. Той споделя за срещите си с останалите автори на тези издания – зоолозите, пред които илюстраторът е правел първите черно-бели скици, които след обсъждания и дори спорове, а по-късно и последователни етапи на работа в ателието на художника, са се превръщали в завършените илюстрации, представени в изложбата.

В нея, също така, бяха включени и изображения, които не са показвани досега и са част от настоящи проекти – все още непубликувани издания. Освен тях Георги Пчеларов подготвя специално за тази изложба 20 нови, самостоятелни  произведения. Художникът забелязва, че 2015 година е юбилейна не само за него, но в нея се навършват и 500 години от създаването на една от най-известните творби на Дюрер – изображение на носорог. Вдъхновен от това, Георги Пчеларов го пресъздава в по-различна техника – акрилни бои и картон.

В изложбата „Живата природа“ бяха събрани и представени произведения в различни техники, като биха могли да бъдат очертани предпочитанията на художника към някои от тях, в различни периоди от творческия му път. В началото на 80-те години той започва да работи с туш и перо, като едно от първите издания, които илюстрира, е посветено на чаплите. Също така прилагани от автора техники през годините са черен молив, акварел, акрил, както и смесена техника.

Ретроспективната изложба на Георги Пчеларов показа избрани негови произведения от 80-те години до наши дни. Представянето им в такава богата и разнообразна експозиция представи творческото развитие на автора и неговия голям принос за утвърждаването научната илюстрация у нас. Свидетелства за това, разбира се, големият брой илюстрирани от него издания. Още едно от качествата на изложбата бе именно възможността за запознаването на зрителите с оригиналните произведения и осмислянето им като художествени произведения със самостоятелна естетическа стойност.

През ноември 2016 година, само няколко месеца след представянето на тази голяма самостоятелна изложба, Георги Пчеларов изиграва важна роля за осъществяването на още един проект. Художникът участва в „Голямото завръщане” – изложба, съпътстваща Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове и подготвя няколко нови произведения специално за нея. Освен това, като един от първите и най-опитни български художници, поставили основите на научната илюстрация у нас, той заедно със свои колеги е член на журито, отговорно за избора на включените в изложбата произведения на автори, участвали в проведения предварително конкурс.

Георги Пчеларов е художник, чието име се свързва с научната илюстрация и най-вече с големия принос в областта на съвременните илюстрирани зоологични издания. Неговото творчество е посветено изцяло на изследването на дивата природа. Днес, когато тези проблеми добиват все по-голяма популярност, той продължава да създава едни от най-представителните български произведения в анималистичния жанр.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: