Изкуствени влажни зони за борба с климатичните изменения

Gorla-Maggiore1.jpg
Природни ресурси се използват вместо тръби, помпи и канавки, за да може Европа да се справя устойчиво с наводненията и покачващите се температури.
„Целта не е просто да направим околната среда красива” – каза д-р Лорънс Карвальо от Freshwater Ecology Group на конференция в Брюксел на първи март.
Доктор Карвальо даде за пример региона Горла Маджоре в северна Италия, където изкуствена влажна зона в близост до река Олона, подпомага борбата с наводненията.Ако не бъдат взети мерки за ограничаване на емисиите на парникови газове, нивото на световния океан ще се повиши с 0,82 метра до края на века, според петия доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата. Това би довело до драматични последствия – по-високи температури, чести наводнения и бури.

ЕС помага за справянето с този проблем чрез природно-базирани решения, мерки за удържане на природните води и въвеждането на зелена инфраструктура.
Някогашно тополово насаждение, заемащо площ от три хектара, сега е превърнато в парк – влажна зона, която функционира едновременно като място за събиране на дъждовна вода и регулиране на оттока на реката. Новата тръстикова екосистема може и да пречиства вода, която да се използва за поливане.
Доктор Карвальо, от финансирания от ЕС проект OpenNESS, който цели разпространението на идеята за екосистемните услуги, казва, че влажната зона прави повече от това просто да контролира наводненията.

Докато той предлага същите нива на контрол на наводненията, както обичайните мерки за предотвратяването им, водният парк също помага и за контрола на замърсяването, предоставя обитание на различни животни и предлага място за отдих за общността, казва д-р Карвальо.
Идеята е екосистемата да се използва по такъв начин, че да има стойност за обществото и за околната среда. Но за да се постигне това, трябва да се имат предвид редица проблеми за разрешаване.
За да намери разрешение на тези проблеми, OpenNESS си сътрудничи с проекта OPERA, финансиран от ЕС, за да създадете приложението Oppla app – онлайн платформа, която дава достъп на потребителите в цяла Европа до научни съвети, примери от практиката, данни и техники за природно-базирани решения. Функцията Ask на Oppla позволява на потребителите да обменят съвети и опит с изследователи, политици, с бизнеса и неправителствените организации.
„Ако някой има конкретен проблем или иска да използва определен инструмент“ – казва д-р Марк Раунсвел от Университета на Единбург, – „тогава ние можем да го насочим към експертите, които могат да му предоставят необходимата информация в подкрепа на процеса на вземане на решение.“

В момента Oppla е в пробна версия, но изследователите вече са приканвани да обменят в сайта съвети и данни за природно-базирани решения.

Превод: Росица Ташкова
Източник: http://horizon-magazine.eu/


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: