Изчисляването на възрастта на куче в човешки години е по-трудно, отколкото смятате

Съжаляваме, Вашият 4-годишен лабрадор не е на 28 човешки години, а на 53.

Може би старите кучета не са способни да бъдат научени на нови номера, но учените имат нов начин да определят тяхната възраст.

Знаем, че за да пресметнем възрастта на едно куче в човешки години, трябва да умножим годините му по седем, нали?
Грешно.

По-точното изчисление не е толкова просто да се пресметне наум: Умножете естествения логаритъм по възрастта на кучето с 16, а след това добавете 31. Изследователите докладват онлайн за тази нова формула за изчисление на възрастта при кучетата на 2-ри юли в Cell Systems.

С остаряването на животните, миниатюрни химически частици, наречени ’’метилови групи’’ се добавят и отстраняват от тяхното ДНК. Тези изменения проследяват различни етапи на растежа и могат да бъдат използвани за определяне на  биологичната им възраст. Учените дори могат да сравняват промените в различните видове. В този случая, изследователите сравняват състоянията на метилиране на 320 души на възраст от 1 до 103 години с тези на 104 ретривъра на възраст от 5 седмици до 16 години.


РЕКЛАМА:

***

Връзката между човешките и кучешките години се променя с времето, установиха учените. На ранна възраст, малките кученца се развиват много по-бързо от хората, но колкото повече растат, кривата на стареене започва да се изравнява. 8-седмично кученце е приблизително на същата възраст на едно 9-месечно бебе. Една кучешка година се равнява на 31 човешки, а 4-годишно куче съответства на 53-годишен човек. Новото уравнение също така установява средната продължителност на живота при лабораторни условия – 12 години, в сравнение със средната продължителност на човешкия живот – 70 години.

Проучването е съсредоточено единствено върху жълтите лабрадори ретривъри. Тъй като продължителността на други породи варира, са необходими допълнителни проучвания, за да се установи реалната възраст на всяко едно куче, твърдят учените.

Източник: sciencenews

Превод: Lenny Kartoffelstein


Европейска нощ на учените 2022 г.: