Търсене
Close this search box.

История на подкаста

История на подкаста

История на подкаста

История на подкаста


Направи дарение на училище!***

Автор: Елена Страхилова

Един изключително удобен и практичен формат за споделяне на информация набира все по-голяма популярност в Интернет– подкастите. Този интерес от страна на потребителите съвсем не е случаен, тъй като подкастите им предоставят възможност след автоматичното им сваляне да ги прослушват или гледат в избрано от тях време и на различни устройства в зависимост от предпочитанията им (компютър, плейър).

Подкастите могат да бъдат както отделни аудиофайлове (обикновено във формат MP3, Ogg/Vorbis) и видеофайлове (във формат Flash Video, AVI), така и поредица от редовно записвани и обновявани файлове, за които потребителите могат да се абонират.

Подкастингът като термин е въведен за първи път от журналиста Бен Хамерсли през 2004 г. в британския The Guardian, а през същата година Адам Кларк Къри създава програмен код, позволяващ автоматично да се качват аудиофайлове с технологията RSS – софтуерен механизъм, с помощта на който се обменят новини между сайт и потребител или между два сайта. Самият термин е образуван от думите iPod (преносим мултимедиен плейър) и broadcast (телевизионно и радиоизлъчване, медийно разпространение). Впоследствие много други специалисти допринасят за развитието и популярността на подкастинга, сред които Огъст Тротомитър и Рей Слакински.


Разбери повече за БГ Наука:

***

За да бъдат прослушвани подкастите, са разработени голям брой програмни продукти, например Zune Software, iTunes, Rhythmbox, gPodder, AmaroK или Banshee, които следят за обновяването на лентата с подкаста и за тяхното автоматично сваляне.

За да бъде създаден един подкаст, като цяло е нужно да имате само добър микрофон (тъй като качеството на звука е важно) и възможност да качите записа в Интернет. Подборът на темите може да бъде най-разнообразен в зависимост от целите и интересите на водещия (предприемачество, наука, култура, технологии, здраве, личностно развитие, бизнес и т.н.), а форматът варира от монолог до интервюта. Аналогия може да се направи с блог с тази разлика обаче, че в блога записът става на уебстраници във формат HTML, докато при подкастите се използва RSS. След като записът бъде готов, се прави монтаж, при който се синхронизира звукът, отстранява се шумът, добавя се музика като оформление и т.н. и готовият продукт се качва на различни подкаст-терминали, сайтове, блогове и др.

Понастоящем в някои образователни системи, например в Канада и Франция, подкастите са въведени и като допълващ елемент в обучението на курсистите. Много от големите университети в световен мащаб също използват тази техника, за да достигнат до по-голяма аудитория. За преподавателите това е начин да подобрят представянето си и да добавят повече информация като едновременно с това използването на подкастите спомага за по-доброто вникване и разбиране на преподавания материал от страна на обучаемите.

У нас в списъка с българските подкасти БГ Наука се нарежда на едно от водещите места в страната по брой създадени подкасти – вече над 400 епизода и отделно от това повече от 300 видеа, свързани с наука.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.