Европейска нощ на учените в „Регионален исторически музей – Русе“

 Събития „Регионален исторически музей – Русе“

 

17:30-18:30, Лапидариум, зад музея

Звезди FRESH: предприемач ли е природата?

Ателие-академия по предприемачество, в което с помощта на „Ecosystem Europe“ ще наблюдаваме природните процеси и ще ги съотнесем към бизнеса, ще обединим идеята за преминаване към зелена икономика с идеята за развитие на предприемачество, което създава смислени работни места и възстановява природния капитал. Вярваме, че поемането на отговорност за обкръжаващата ни среда, за това кои сме и какво правим, ще ни помогне да открием възможностите за личностна и професионална реализация.

Участващ учен: Стоян Фълджийски, сдружение „Ecosystem Europe“, и Стефка Китанова, Институт по горите към БАН и преподавател по биология

 

17:30-17:50, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: некрополите през късната каменно-медна епоха в югоизточната част на Балканския полуостров

Участващ учен: Димитър Чернаков, уредник отдел „Археология“ в РИМ – Русе

 

17:50-18:10, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: фибулите като накити и елементи на костюма

В науката думата „фибула“ има две значения – кост от скелета и специален накит или елемент от костюма (брошка). Появяват се най-рано в края на IX и VIII в. пр. н. е. Фибулите са прости като конструкция, но през различните периоди търпят развитие, усложняват се и от елемент на костюма се превръщат в накит. През VI в. изчезват от облеклото.

Участващ учен: Никола Русев, уредник отдел „Археология” в РИМ – Русе

 

18:10-18:30, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: конструиране на музейни изложби и обучение в наследство

Представяне на опита на отдел „Етнография“ при РИМ – Русе в конструирането на изложби през последните десет години. Анализиране на подбраните теми и илюстративните материали, и представяне на иновативни методи за общуване с посетителите в музея.

Участващ учен: Искра Тодорова, РИМ – Русе

 

18:30-18:50, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: балканджиите в Русе до средата на XX век

Участващ учен: Мариана Димитрова, уредник в отдел „Нова история“ в РИМ – Русе

 

18:50-19:10, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: виртуална история на Русенския театър – дигитализация преди 15 години?

Презентация по повод дарението на архива на актьора Божидар Манев на РИМ – Русе.

Участващ учен: Цвета Ненова, Европейски пространства/ Арена Медиа

 

19:10-19:30, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: съкровището от Борово в тракийски и средиземноморски контекст

Представяне на обстоятелствата и контекста на откриване на съкровището и основните му характеристики, както и новите изследвания на състава на съдовете и произтичащите от това идеи и хипотези

Участващ учен: проф. д-р Тотко Стоянов, СУ „Св. Климент Охридски“

 

19:30-19:50, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: пермакултурно земеделие – основни принципи и възможности за усвояване на градско пространство

Пермакултурата е дизайн на продуктивни екосистеми, създадени от човека, конструирани по принципите на естествените екосистеми. Конструирането на плодородни участъци е възможно и в градски условия чрез интензивно използване и правилно съчетаване на наличните елементи на околната среда. Установяването на границите на консуматорството цели подобряване на жизнената среда.

Участващ учен: Мая Кубратова, уредник в отдел „Природа“ в РИМ – Русе

 

19:50-20:10, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: мъниста и знаци в традиционната култура

Участващ учен:  Десислава Тихолова, уредник в отдел „Етнография“ в РИМ – Русе

 

20:10-20:30, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: как да четем римските монети?

Какви са видовете римски монети и какво е значението на надписите върху тях.

Участващ учен: Деян Драгоев, уредник в отдел „Археология“ в РИМ – Русе

 

20:30-20:50, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: дигитализация на визуални документи

Представяне на основните цели, задачи и процеси в изпълнението на проект „Дигитализация на визуални документи – споделяне на знания и интерпретация на наследството“. Дейностите в проекта включват дигитализацията на непубликувана колекция от 33 албума от периода на социализма, намирането на съмишленици в лицето на студенти от РУ „Ангел Кънчев“, с помощта на които да се разшири изследователското поле, провеждането на международен научен форум в областта на визуалната антропология, както и публикуването на книжно тяло с анализ на визуалните документи. Специален акцент в проекта е и осигуряването на свободен публичен онлайн достъп до дигитализираната колекция.

Участващи учени: проф. д-р Н. Ненов, директор на РИМ – Русе; Искрен Великов, „Най-нова история“

 

20:50-21:10, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: маркери за героичност

Презентация за личното оръжие на участниците в Национално освободителното движение през 1967-1978 г.

Участващ учен: Ренета Рошкева, уредник „История на България XV-XIX в.“ в РИМ – Русе

 

21:00-21:30, зала „Ятрус“, ет. 1

FRESH кафене: визуализация на античното римско културно наследство в граничната зона на България и Румъния

Участващ учен: доц. д-р Пл. Захариев, РУ „Ангел Кънчев“

 

21:20-22:00, зала „Русе“, ет. 2

FRESH кафене: виртуална реалност или… реална виртуалност

Какво е виртуалната реалност? Как въздейства върху мозъка, как моделира мисленето ни, как предизвиква етиката… Разговор и демонстрация с очила за виртуална реалност с Момчил Алексиев.

 

22:00-00:00, зала „Княз Александър I“, ет. 2

Наука в града FRESH: игра-викторина

 

Игра-викторина, която се разиграва на кръгове с различни въпроси. Участват предварително записани отбори. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close