Европейска нощ на учените в „Регионален исторически музей – Русе“

 Събития „Регионален исторически музей – Русе“

 

17:30-18:30, Лапидариум, зад музея

Звезди FRESH: предприемач ли е природата?

Ателие-академия по предприемачество, в което с помощта на „Ecosystem Europe“ ще наблюдаваме природните процеси и ще ги съотнесем към бизнеса, ще обединим идеята за преминаване към зелена икономика с идеята за развитие на предприемачество, което създава смислени работни места и възстановява природния капитал. Вярваме, че поемането на отговорност за обкръжаващата ни среда, за това кои сме и какво правим, ще ни помогне да открием възможностите за личностна и професионална реализация.

Участващ учен: Стоян Фълджийски, сдружение „Ecosystem Europe“, и Стефка Китанова, Институт по горите към БАН и преподавател по биология

 

17:30-17:50, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: некрополите през късната каменно-медна епоха в югоизточната част на Балканския полуостров

Участващ учен: Димитър Чернаков, уредник отдел „Археология“ в РИМ – Русе

 

17:50-18:10, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: фибулите като накити и елементи на костюма

В науката думата „фибула“ има две значения – кост от скелета и специален накит или елемент от костюма (брошка). Появяват се най-рано в края на IX и VIII в. пр. н. е. Фибулите са прости като конструкция, но през различните периоди търпят развитие, усложняват се и от елемент на костюма се превръщат в накит. През VI в. изчезват от облеклото.

Участващ учен: Никола Русев, уредник отдел „Археология” в РИМ – Русе

 

18:10-18:30, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: конструиране на музейни изложби и обучение в наследство

Представяне на опита на отдел „Етнография“ при РИМ – Русе в конструирането на изложби през последните десет години. Анализиране на подбраните теми и илюстративните материали, и представяне на иновативни методи за общуване с посетителите в музея.

Участващ учен: Искра Тодорова, РИМ – Русе

 

18:30-18:50, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: балканджиите в Русе до средата на XX век

Участващ учен: Мариана Димитрова, уредник в отдел „Нова история“ в РИМ – Русе

 

18:50-19:10, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: виртуална история на Русенския театър – дигитализация преди 15 години?

Презентация по повод дарението на архива на актьора Божидар Манев на РИМ – Русе.

Участващ учен: Цвета Ненова, Европейски пространства/ Арена Медиа

 

19:10-19:30, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: съкровището от Борово в тракийски и средиземноморски контекст

Представяне на обстоятелствата и контекста на откриване на съкровището и основните му характеристики, както и новите изследвания на състава на съдовете и произтичащите от това идеи и хипотези

Участващ учен: проф. д-р Тотко Стоянов, СУ „Св. Климент Охридски“

 

19:30-19:50, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: пермакултурно земеделие – основни принципи и възможности за усвояване на градско пространство

Пермакултурата е дизайн на продуктивни екосистеми, създадени от човека, конструирани по принципите на естествените екосистеми. Конструирането на плодородни участъци е възможно и в градски условия чрез интензивно използване и правилно съчетаване на наличните елементи на околната среда. Установяването на границите на консуматорството цели подобряване на жизнената среда.

Участващ учен: Мая Кубратова, уредник в отдел „Природа“ в РИМ – Русе

 

19:50-20:10, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: мъниста и знаци в традиционната култура

Участващ учен:  Десислава Тихолова, уредник в отдел „Етнография“ в РИМ – Русе

 

20:10-20:30, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: как да четем римските монети?

Какви са видовете римски монети и какво е значението на надписите върху тях.

Участващ учен: Деян Драгоев, уредник в отдел „Археология“ в РИМ – Русе

 

20:30-20:50, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: дигитализация на визуални документи

Представяне на основните цели, задачи и процеси в изпълнението на проект „Дигитализация на визуални документи – споделяне на знания и интерпретация на наследството“. Дейностите в проекта включват дигитализацията на непубликувана колекция от 33 албума от периода на социализма, намирането на съмишленици в лицето на студенти от РУ „Ангел Кънчев“, с помощта на които да се разшири изследователското поле, провеждането на международен научен форум в областта на визуалната антропология, както и публикуването на книжно тяло с анализ на визуалните документи. Специален акцент в проекта е и осигуряването на свободен публичен онлайн достъп до дигитализираната колекция.

Участващи учени: проф. д-р Н. Ненов, директор на РИМ – Русе; Искрен Великов, „Най-нова история“

 

20:50-21:10, зала „Княз Александър I“, ет. 2

FRESH кафене: маркери за героичност

Презентация за личното оръжие на участниците в Национално освободителното движение през 1967-1978 г.

Участващ учен: Ренета Рошкева, уредник „История на България XV-XIX в.“ в РИМ – Русе

 

21:00-21:30, зала „Ятрус“, ет. 1

FRESH кафене: визуализация на античното римско културно наследство в граничната зона на България и Румъния

Участващ учен: доц. д-р Пл. Захариев, РУ „Ангел Кънчев“

 

21:20-22:00, зала „Русе“, ет. 2

FRESH кафене: виртуална реалност или… реална виртуалност

Какво е виртуалната реалност? Как въздейства върху мозъка, как моделира мисленето ни, как предизвиква етиката… Разговор и демонстрация с очила за виртуална реалност с Момчил Алексиев.

 

22:00-00:00, зала „Княз Александър I“, ет. 2

Наука в града FRESH: игра-викторина

 

Игра-викторина, която се разиграва на кръгове с различни въпроси. Участват предварително записани отбори.