Историческата география и картография като помощна наука в България след края на Втората световна война