Интервю със Сонер Ахмед: Науката крие съкровища

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Здравейте! Казвам се Сонер Ахмед, на 32 години от град Шумен. Бакалавър съм по „Социални дейности” от ШУ „Епископ К. Преславски” и магистър по „Политология. Дипломация и национална сигурност” от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, както и магистър по „Балканистика” от ШУ „Епископ Константин Преславски”. В настоящия момент съм редовен докторант първа година по специалността Теория и история на културата към БАН.

 

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?

Представлявам Института по балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при БАН, който е основан през 1964 година. Основна задача на Института по балканистика е да изследва историята, бита и културата на балканските народи и тяхното взаимодействие.


РЕКЛАМА:

***

 

Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

Още като студент, съм мечтал някой ден да преподавам във ВУЗ и да бъда сред млади хора. По време на своята магистратура през 2016 г., в Шуменския университет се срещнах с моят преподавател доц. д-р Й. Бибина, която ме окуражи и ми помогна да преодолея вътрешния страх, който имах от сериозното начинание да бъдеш докторант.

 

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?

Науката винаги е заемала важно място в развитието на България и е давала своя заслужен принос към световната наука. Убеден съм, че въпреки сериозните трудности, пред които е изправена науката в България, тя ще продължава да се развива достойно в правилна посока и за в бъдеще.

 

Как оценявате работата на екипа си?

При постъпването ми като докторант в Института по балканистика, бях приет изключително топлосърдечно от екипа на секция „Културна история на балканските народи”, както и от целия екип на Института. Впечатлен съм от всеотдайността на моите колеги, които са готови винаги да ти помогнат.

 

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

За съжаление, днес младите хора, са все по-малко амбицирани да се развиват и да се занимават с наука. Това се наблюдава и в направлението, в което се обучавам и аз – Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата).

 

Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?

На хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука, бих казал да бъдат по-смели и да се включат в пътешествието на науката. Там ще открият скрити съкровища.

 

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Според мен са нужни качествени реформи по отношение на науката, за да може все повече хора да се занимават с това начинание. Би могло да се помисли върху това държавата да гарантира с осигуряването на работни места и адекватно заплащане, повече специализации и международен обмен на опит.

 

Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?

В свободното си време се занимавам с танци и театър. Пътуването ми е другото любимо хоби. Обичам да пътувам в различни държави и да опознавам хората и тяхната култура, бит.

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: