Интервю с Мария Тодорова: Съвремието предлага огромно море от възможности и подходи в науката