Интервю с д-р Георги Чалдъков: Имай куража да преминеш поне веднъж на червено по пътя на науката

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Георги Ников Чалдъков, MD, PhD, FIACS (Fellow of the International Academy of Cardiovascular Sciences). Роден съм на 23 февруари 1940 г. в Бургас. Израснал съм в родния град – в махалата, около гърба на Пожарната команда, на върха на „Сливница” – може би най-високото място на Бургас. Летният вятър отваряше прозорците на къщите и до всички долиташе гласът на „вечерен тромпет”, идващ от къщата на Тончо Русев и брат му Иван Русев на „Александър Велики”. Като студент Васко Лаков, братовчед ми, често идваше вкъщи с поета Борис Христов и тогава цялата махала, заедно с гърба на Пожарната команда, „тръгваше отново след кръстоносния марш на щурците”.

Области на научна и образователна дейност

Кардиометаболитна адипобиология, Невробиология

Обучение по клетъчна биология и невробиология на студенти по медицина и дентална медицина


РЕКЛАМА:

***

Научни звания

 • Гост-професор по клетъчна биология:
 • University Medical Faculty, Kanazawa, Japan (2003-2004);
 • University Medical Faculty, Niš, Serbia (2006-);
 • Doctor Honoris Causa на University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania;
 • Fellow of International Atherosclerosis Society (FIAS),
 • Fellow of International Academy of Cardiovascular Sciences (FIACS)

Председател

 • Българско дружество по клетъчна биология
 • Биомедицински форум – програма за непрекъснато медицинско образование
 • Международни симпозиуми по адипобиология и адипофармакология

Главен редактор

 • Biomedical Reviews, международно списание за клетъчна биология на болести
 • Adipobiology, международно списание за мастна тъкан при здраве и болести

*Още за професионалния път и научен принос на д-р Чалдъков, четете в края на интервюто.

Тази фотография е направена на 21 април 2009 г. в Рим по време на международен симпозиум, посветен на 100-ния рожден ден на Рита Леви-Монталчини. Отляво надясно: Луиджи Алое, Рита Леви-Монталчини, Георги Чалдъков.
Тази фотография е направена на 21 април 2009 г. в Рим по време на международен симпозиум, посветен на 100-ния рожден ден на Рита Леви-Монталчини. Отляво надясно: Луиджи Алое, Рита Леви-Монталчини, Георги Чалдъков.

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?

Представлявам Катедрата по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна. Занимавам се с научни изследвания в областта на невробиология и адипобиология и обучение на студенти по медицина и дентална медицина.

„Да бъдеш автор на учебник е дълбока отговорност” (перифраза на Емили Дикинсън: „Да бъдеш цвете е дълбока отговорност”). И първото (1996), и второто (2014) издание на моя учебник „Клетъчна биология” е написан in-depth и е желателно да се чете in-depth, ако иска читателят да се сдобие с in-depth знания за съвременната клетъчна биология и нейното значение за разбирането на патогенезата на болести и тяхната превенция и терапия. Влезте в http://press.mu-varna.bg/books и, ако искате, поръчайте си учебника. Надявам се да е полезен за знанията и, по-важно, за начина на мислене на любознателните студенти, преподаватели, докторанти, лекари и биолози, including Bulgarians living in Italy, Japan, Canada, UK, USA, allover the world.

Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

Родителите ми са ме дарили с любознателност. В науката най-голямото ми вдъхновение идва от учителите ми Асен Хаджиолов-младши, Делчо Желязков, Рита Леви-Монталчини, Джордж Паладе… И от моите brain-and-heart friends (BHF), в тях, разбира се, включвам и семейството си – Антоанета, Николай и Никифор. На върха на тази симбиоза стоят, докато бяха живи, пък и сега – майка ми и баща ми. Вярвам, че никой друг не може да те обича така всеотдайно, безкористно и наистина завинаги, както родителите ти. След това ти обичаш така децата си и внуците си – наричам това поток на двойните спирали (на ДНК).

Моят първи учител в науката е проф. Делчо Желязков – 1962-1966 г. като студент трети-шести курс бях кръжочник и правих научни изследвания в неговата Катедра по фармакология във Висш медицински институт, Варна. След като бях три години лекар на село, през 1970 г. се върна в Alma Mater Studiorum и започнах като научен сътрудник в новосъздадената Лаборатория по електронна микроскопия, след години – Сектор по клетъчна биология, на който бях ръководител 1987-2007 г. Повече пише в автобиографичната ми книга George 50 Years in Research, публикувана през 2012 г.

Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания, как се казва той и какви ползи ще има той за науката и живота на обикновения човек?

Фонд научни изследвания в България не подкрепя наши проекти! От 1998 г. и сега съм гост-учен в Института по клетъчна биология и невробиология, Рим Италия, финансово подкрепен от Италианския национален съвет за научни изследвания (CNR).

С какво заглавие беше последната Ви публикация? Разкажете ни повече за нея.

 • TRIACTOME: NEURO-IMMUNE-ADIPOSE INTERACTIONS. IMPLICATION IN VASCULAR BIOLOGY.

Chaldakov GN, Fiore M, GhenevI,  Beltowski J, Rancic G, Tunçel  N, Aloe L.

Front Immunol 2014; 5: Article 130. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00130

 • ADIPOBIOLOGY OF THE BRAIN: FROM BRAIN DIABETES TO ADIPOSE ALZHEIMER‘S DISEASE

Luigi Aloe, Anton B. Tonchev, Alexander Maucher, Marco Fiore, Marin D. Zhelezov, George N. Chaldakov. Adipobiology 2015; 7: 37-42.

 • NEUROTROPHINS’ MODULATION BY OLIVE POLYPHENOLS.

Carito V, Ceccanti M, Tarani L, Ferraguti G, Chaldakov GN, Fiore M.

Curr Med Chem 2016; 23:3189-3197. PMID: 27356540

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?

Има потенциал, но той се осъществява сравнително трудно в България. Затова съм изпратил 15-20 мои студенти-кръжоцници след дипломирането им в Япония, Англия, Канада и САЩ, където защитиха дисертации и някои от тях вече са доценти и професори в тези страни.

Как оценявате работата на екипа си?

Всички се стараем да бъдем част от световното state-of-the-science в биомедицината.

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

Има и се занимават, защото ръководител на Катедрата е един от моите ученици – проф. Антон Тончев (44). И имаме подкрепата на Ректора на нашия Университет и на колеги от Италия, Япония, САЩ и Германия.

На настоящите и бъдещите студенти пожелавам: Бъдете здрави и любознателни! Уважавайте родителите, пациентите и учителите си. Спазвайтe Десетте Божии заповеди и Хипократовата клетва. И се подписвам:

Искрено ваш,

Георги Н. Чалдъков, BHF, MD, PhD, DHC, FIAS, FIACS

Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?

Да си намерят добър учител и той/тя да им помогне да станат отлични учени. Чрез Декалог на студента, който им раздавам на първата ми лекция на всяка учебна година им казвам още:

(…) 9. Развивай моралните си рефлекси – взаимно се уважавайте и обичайте, създавайте brain-and-heart friendship (BHF).

 1. Имай куража да преминеш поне веднъж на червено по пътя на науката, за да направиш своя зелена пътека в него.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Голяма и дългосрочна финансова подкрепа на образованието и науката от държавата и бизнеса. Тревожи ме „действеното невежество”, „организираната посредственост” – защо тези, които сричат, лъжат и крадат, управляват онези, които създават знания, поезия, театър, музика? – големият въпрос на прехода „диктатура – демокрация”. Вярвам, че чрез приоритетно инвестиране в образование и наука ще престанем да се въртим в порочния кръг на невежеството, алчността и агресията.

Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?

Достоевски ми даде повече от Гаус – казва Айнщайн. На мен: Достоевски, Лорка, Христо Фотев, Маркес, Борхес… ми дадоха повече от Делчо Желязков, Джордж Паладе и Рита Леви-Монталчини. С внука ми препрочитам Малкият принц, Мечо Пух, Ние, врабчетата, Алиса… Пиша есета, публикувани са в книги – шестата, през 2017, е озаглавена Homo Janus Bulgaricus. Народопсихология и народопатология (не само) на българите. След работа обичам течните дискусии с brain-and-heart friends.

Един от девизите ми: The joy of doing science and education is a supreme kind of brain-and-heart devotion and friendship.

 

*Тук можете да откриете още информация за професионалния път и научен принос на д-р Чалдъков:

Гост-учен

2nd Department of Pathology, Medical University (SOTE), Budapest, Hungary (1976, 1981, 1982);

Institute of Atherosclerosis, Münster University, Münster, Germany (1985, 1986);

Department of Physiology, Medical Faculty, Tübingen University, Tübingen,

Germany (1986);

Department of Pathology, Japan Stroke Prevention Center, Shimane Medical University, Izumo, Japan (1986-1987);

Department of Anatomy and Developmental Biology, Royal Free Hospital School of Medicine, London University, London, UK (1991-1992);

Institute of Cellular Biology and Neurobiology, National Research Council, Rome, Italy (1998-  ) – този Институт е основан и ръководен (до 2012) от Рита Леви-Монталчини – Нобелов лауреат за медицина, 1986 (вижте приложената фотография).

Публикации в международни peer-reviewed списания и книги:

245, цитирания: 2 098, Impact factor: 339 (по данни на Research Gate, 21 юни 2017)

Концептуални научни приноси

I. Секреторна функция на васкуларни гладкомускулни клетки

 1. Chaldakov GN, Nikolov SD. Ultrastructure of the arterial smooth muscle cell. In: Wolf S, Werthessen NT, editors. The Smooth Muscle of the Artery. New York City, NY: Plenum Press. Adv Exp Med Biol 1975; 57:14–20. .
 2. Chaldakov GN, Vankov VN. Morphological aspects of secretion in the arterial smooth muscle cell, with special reference to the Golgi complex and microtubular cytoskeleton. Atherosclerosis 1986; 61: 175-192.

II. Хипотеза за терапия на атеросклероза

 1. Chaldakov GN. Antitubulins – a new therapeutic approach for atherosclerosis? Atherocslerosis 1982; 44: 385-390.
 2. Chaldakov GN, Vankov VN. Antifibrotic approach in the therapy of arterial occlusive diseases: new considerations. In: G. Trubestein, editor. Conservative Therapy of Arterial Occlusive Disease. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, 1986, p. 224-226.

III. Интегрирана (триактомна) хипотеза за атеросклероза

 1. Chaldakov GN, Fiore M, Ghenev PI, Stankulov IS. Aloe L. Atherosclerotic lesions: possible interactive involvement of intima, adventitia and associated adipose tissue. Int Med J 2000; 7: 43-49.
 2. Chaldakov GN, Fiore M, GhenevI, Beltowski J, Rancic G, Tunçel N, Aloe L. Triactome: neuro-immune-adipose interactions. Implication in vascular biology. Front Immunol 2014; 5: Article 130. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00130

IV. Кардиометаболитна адипобиология и адипофармакология

 1. Chaldakov GN, Stankulov IS, Hristova MG, Ghenev PI. Adipobiology of disease: adipokines and adipokine-targeted pharmacology. Curr Pharm Des 2003; 9: 1023-1031.
 2. Chaldakov GN, Beltowsky J, Ghenev PI, Fiore M, Panayotov P, Rancic G, Aloe L. Adipoparacrinology – vascular periadventitial adipose tissue (tunica adiposa) as an example. Cell Biol Int 2012; 36: 327-330. DOI: 10.1042/CBI20110422
 3. 9. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev AB, Aloe L. Adipopharmacology, a novel drug discovery approach: a metabotrophic perspective. Lett Drug Design Discov 2006; 3: 503–505.

V. Невроадипокринология

 1. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev AB, Hristova MG, Ranĉiĉ G, Aloe L. The adipose tissue as a third brain. Obesity Metab 2009; 5: 94-96..
 2. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev AB, Aloe L. Neuroadipology: a novel component of neuroendocrinology. Cell Biol Int 2010; 34: 1051-1053.

VI. Хипотеза за метаботрофен потенциал на адипокини и невротрофини

 1.  Yanev S, Aloe L, Fiore F, Chaldakov GN. Neurotrophic and metabotrophic potential of nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor: Linking cardiometabolic and neuropsychiatric diseases. World J Pharmacol 2013; 2: 92-99. DOI:10.5497/wjp.v2.i4.92

VII. Невотрофини и природни продукти

 1. Carito V, Venditti A, Bianco A, Ceccanti M, Serrilli AM, Chaldakov G, et al. Effects of olive leaf polyphenols on male mouse brain NGF, BDNF and their receptors TrkA, TrkB and p75. Nat Prod Res 2014; 28:1970-1984. DOI: 10.1080/14786419.2014.918977.
 2. Carito V, Ceccanti M, Tarani L, Ferraguti G, Chaldakov GN, Fiore M. Neurotrophins’ modulation by olive polyphenols. Curr Med Chem 2016; 23:3189-3197. PMID: 27356540

Европейска нощ на учените 2022 г.: