Интервю с д-р Гаро Мардиросян, Институт за космически изследвания и технологии при БАН

1. Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Гаро Мардиросян, професор, доктор на техническите науки, д-р по физика, Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките.

2. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Създаване на методи и технически средства за дистанционно изследване на Земята – проекти, предложения за патенти и полезни модели, ръководство на дипломанти и докторанти, докторантски курсове, рецензиране на научни статии и докторати и др.


РЕКЛАМА:

***

3. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

Над 10 книги и монографии, някои от които научно-популярни, достъпни до широката общественост. Над 40 патента и свидетелство за полезни модели. Мисля че полза за обществото са и подготовката на студенти и докторанти, популярни материали в печатните и електронни медии, различни експертизи, лекции пред учители и др. Важен екологичен и социален ефект имат и нашите разработки за аерокосмически мониторинг и изследване на природни бедствия и екологични катастрофи – наводнения, горски пожари, замърсяване на почвата, атмосферата и водите и т.н.

4. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Преминал съм през всички нива – техник, майстор-специалист на научна апаратура, инженер… това ме е мотивирало да продължа на по-високо ниво като научен работник.

5. В момента работя върху ……., което ще …….

В момента работя върху изобретения и полезни модели за технически средства за дистанционно изследване на параметрите на земната повърхност. Също и върху текущи задачи на Института.

6. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Проблемите които срещат учените във нашата област са почти същите които са и за останалите области – ниско заплащане, което прави неатрактивна професията на учен за младите хора, недостатъчно финансиране на научните изследвания, постоянно покачващата се средна възраст на учените у нас…

7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Според мен трябва Държавата коренно да промени отношението към науката и учените, разбира се към тези които наистина заслужават това и го доказват чрез работата и постиженията си.

8. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Областта в която работя – аерокосмическите технологии, изобилства с малко известни и интересни факти за обществото. Именно затова аз и моите колеги се стремим чрез лекции пред обществеността, научнопопулярни книги и материали в печатните и електронни медии да разясним тези факти пред широка аудитория, предимно млади хора, с което да събудим интереса у тях и ги привлечем към науката, и в частност към аерокосмическите изследвания.

9. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

Основна част от свободното си време използвам именно в това, казано по-горе – популяризиране на науката.


Европейска нощ на учените 2022 г.: