Интервю с д-р Филка Георгиева: Меланомът

Д-р Филка Георгиева, д.м., е асистент в Катедрата по дерматология и венерология, МУ – Варна от 2012 година. Занимава се с научна дейност от 2000 година, а от 2007 и с естетична дерматология. Взема участие в международните конгреси на дермато-венеролозите – ЕADV и в тези по естетична дерматология IМCAS (Монако) и EMMA (Париж). Автор и съавтор е на наши и чужди периодични издания, постерни презентации и докалди на международни форуми.

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Завършила съм медицина през 1993 година, а от 2000 съм със специалност дерматология и венерология. Занимавам се с преподавателска и лечебна дейност. Интересите ми са насочени към проблемите на психо-дерматологията. На тази тема е и дисертационният ми труд, както и болшинството от научните ми проучвания.

Разкажете ни какво представлява ракът на кожата?

Това са злокачествени образувания на кожата. Основно в групата се включват базоцелуларен карцином, спиноцелуларен карцином и малигнен меланом. Както и някои преканцерози, тоест образувания с потенциална възможност да се трансформират в злокачествени. Първоначално това са малки лезии, които нарастват навън или в дълбочина. На по-късните етапи могат да разрушат подлежащите структури на кожата, мускулите и костите, както и да метастазират по лимфен път и да засегнат вътешните органи.


РЕКЛАМА:

***

Най-опасният сред тях е малигненият меланом. Той произхожда от мутирали меланоцити. Появата му е или върху здрава кожа, или при промяна на вече съществуваща бенка. Основен рисков фактор е прекомерното излагане на UVA светлина. Огромно значение имат слънчевите изгаряния в детска възраст. Съществува и известна генетична предразположеност.

Чрез какви методи е възможно да се диагностицира?

На първо място това е огледът и проследяването на еволюцията на всяка суспектна лезия. Конкретно за малигнения меланом се следват така наречените ABCDE признаци, които показват промените в границите, разпределението на пигмента, нарастването и формата на лезията. Проследяването се извършва чрез фото-документиране, използване на кожен скенер и дерматоскопия. При съмнение е задължително да се направи биопсия.

Прилага ли се ефективно съвременно лечение у нас?

Да. Диагностицираните навреме образувания се ексцизират напълно и ако е необходимо се провежда последваща лъчетерапия и химиотерапия.

Как можем да се предпазим от меланом?

Българското дерматологично дружество провежда ежегодни безплатни прегледи за меланом. Използването на слънцезащита и съблюдаването на режим на излагане на слънце, особено при малки деца, е от основно значение.

Интервюто взе д-р Антоанета Павлова


Европейска нощ на учените 2022 г.: