Интервю с д-р Елена Петкова-Антонова

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Елена Петкова-Антонова, д-р, гл. асистент, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Работното ми място не е съвсем конвенционално и често зависи от местоположението на конкретния проект. Етнологията предполага работа на терен – срещи и разговори с хора, проучване на архиви и т.н.

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?


РЕКЛАМА:

***

Иска ми се да вярвам, че научните ми постижения предстоят. Иначе, ако говорим общо за науката етнология, нашата работа е да говорим с гласовете на изследваните групи или общности, за икономиката би имало смисъл, когато самата тя се интересува от самите общности.

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Първоначалната ми представа беше романтична и по-скоро нереалистична. Все още не съм решила, че мога да работя друго, т.е. мотивацията ми е лична.

Какво допринесе за развитието ви като изследовател?  (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина, екип, …)

Разбира се, обучението, както и възможността да се срещам с много и различни учени. Работата на терен също.

Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Проблемите в работата и професионалното развитие са нещо стандартно, не мисля, че моите са особени, за да ги коментирам.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Иска ми се да се промени политическото мислене за наука, както и общественото мислене, но това е процес, а тук е малко по-бавен, отколкото бих искала.

Трябва ли да се говори за наука и защо?

Ако целта е просто да говорим за наука, за да има шум, едва ли е необходимо, резултатите се виждат и сега.


Европейска нощ на учените 2022 г.: