Интервю с д-р Джихан Менсеидов от Института по механика – БАН

1. Кратка информация за изследователя

Джихан Менсеидов, гл. асистент, Доктор в Институт по механика/ОЛЕМ.

2. С какво се занимавате на работното си място?

Участник съм в два европейски проекта:


РЕКЛАМА:

***

  • H2020-SGA-FET-Graphene Flagship-Graphene Core 3
  • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff
    Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2016, Project Acronym: Graphene 3D—Grant

Имам и тема по проект: The Bulgarian Ministry of Education and Science under the National ResearchProgramme “Young scientists and postdoctoral students” approved by DCM # 577 /17.08.2018.

„РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ ЗА ПАСИВНИ ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ГРАФЕН/ПОЛИМЕРНИ НАНОКОМПОЗИТИ ЧРЕЗ 3D ПЕЧАТ“

Изследвания: Изследване на DC проводимост, електромагнитна проводимост, реология, механични изпитвания и 3D принтиране.

3. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

През 2011 г. имам първа награда за България в международното състезание „Energy2B“. Като част от ОЛЕМ извършвам изследвания за фирми и партньорски научни организации.
Водя упражнения във Висшето училище по телекомуникации и пощи – София, където имам възможност да споделя своя експертиза със студенти.
Общо взето смятам, че с това се изчерпва скромният ми принос към нашето общество и икономика.

4. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Аз съм любопитен, няма друга „професия“ която да задоволи моята нужда от нова информация.

5. В момента работя върху ……., което ще …….

В момента работя върху електромагнитните свойства на нанокомпозити, което ще позволи създаването на нови устройства и подобряването на съществуващи такива.

6. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Отговорът на този въпрос би развалил добрият тон на това интервю.

7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Всички трябва да разберат, че ако днес живеем по-добре от преди 1 или 100 години, то това се дължи на развитието на технологиите, които са разработвани на базата на научни открития. Изхождайки от това съждение трябва да се взимат всички решения.

8. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Най-плътният естествен елемент e Осмий.

9. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

Джогинг.


Европейска нощ на учените 2022 г.: