Интервю с проф. д-р Михаил Тодоров от Факултет по приложна математика и информатика, ТУ-София

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Михаил Тодоров, професор в ТУ-София, Факултет по приложна математика и информатика, д-р (PhD) по математика.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания,

Нормално е човек на работното си място да работи. Това обаче в голяма степен се отнася за чиновническия начин на мислене. Работното място на учения е неговия мозък. Както казваше моят научен ръководител на времето ученият трябва „да върдаля проблемите в главата си“. В ситуацията, в която сме принудени да живеем и работим, понятието работно място загуби своя смисъл.


РЕКЛАМА:

***

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

В нашата област постиженията нямат показен характер и поради спецификата си са трудни за разбиране и осмисляне от голямата част от обществото, а икономическият ефект често пъти е индиректен и изисква време, докато намери реализация.

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Когато бях в прогимназията в час по български език и литература ни дадоха да напишем съчинение с разсъждение на тема „Какъв искам да стана, когато порасна“. Имаше различни интерпретации на тази тема. Спомням си, че писах, че е рано да се каже и не знам отговора на този въпрос. Много са факторите – някои явни, други неявни, някои съзнателни, други – не. Много е важна средата – семейството, училището, приятелите, колегите. Важни са и начинът и организацията на мислене. Изборът на професия не е игра на тото, а процес, който протича в продължение на много години и невинаги е с еднозначен изход.

В момента работя върху ……., което ще…….

В момента работя върху няколко неща по необходимост, което е почти постоянно състояние при мен поради хроничния недостиг на време. Конкретно: редактирам книга за печат, която съдържа около 100 статии от конференция, пиша рецензии за научни конкурси, опитвам се да решавам трудни уравнения, които са част от международна научна колаборация. Мога да продължа, но ще спра дотук.

Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Срещат проблемите, които решават или се опитват да решават, но не знаят как. Нашата тематика изисква постоянство, висока квалификация и по принцип е с нисък коефициент на полезно действие. Има проблеми, които отнемат години работа, докато се получат някакви разумни резултати. Няма да говоря за административни проблеми, без които не може в реалния живот.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Ако говорим за коренни промени, това е равносилно на революция. Не мисля, че имаме нужда от такива. Науката в световен мащаб едва ли зависи от коренните промени в България. Необходим е добър мениджмънт, кадърно администриране, респ. финансиране. Интелектуален ресурс си имаме достатъчно.

Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Ако ми го кажете, ще го узная.

В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

При учените хоби и професия е едно и също и това е гаранция за успеха, а успех има, когато музата ни посети. За нея няма работно време, нито работно място.


Европейска нощ на учените 2022 г.: