Интервю с проф. Мила Сантова

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Член кореспондент, професор, доктор на изкуствознанието Мила Сантова.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Изследвания, работа по проекти – фундаментали и научно приложни, експертна работа за международни и национални организации.

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

От направеното от мен през годините ще посоча само два проекта, разработени под мое ръководство: Българският национален регистър на нематериалното културно наследство и Националната система „Живи човешки съкровища – България“. Днес това са двете основни културни политики на страната в областта на нематериалното културно наследство.


РЕКЛАМА:

***

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Развиван интерес още от времето на следването ми.

Какво допринесе за развитието ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина, екип, …)

Възможността да се срещаш с нови, понякога – неочаквани, проблеми; възможността да се срещаш с интелигентни хора, с които да обсъждаш проблемите; възможността да се чувстваш част от световната култура.

Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Ниско заплащане, от където най-вероятно идва и много развита завист в колегията. Тъй като за разлика от точните науки, качеството в хуманитарните изследвания е значително по-трудно измеримо – невъзможността да бъде еднозначно оценена една работа често води до напрежения.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Да се положат усилия за промени по отношение на положителни нагласи в отношението към науката и нейните стойности за обществото изобщо, както и в частност – към учените и от там – социалния им статус.

Трябва ли да се говори за наука и защо?

Да, значително по-активно, което би спомогнало развитието в положителен план на процесите, отбелязани в предния отговор.


Европейска нощ на учените 2022 г.: