Интервю с Милан Миланов, директор на Регионален исторически музей – Перник

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Казвам се Милан Миланов и съм директор на Регионален исторически музей – Перник.

Каква е основната функция на един директор на музей?

Функциите и отговорностите на директора са многобройни. Директорът на един музей не е и не може да бъде просто администратор. Той обмисля и координира всяка от дейностите и проявите на музея, обсъжда със служителите проекти и идеи за развитието на музея и за обогатяване на фонда и на туристическия продукт. Директорът носи отговорност за цялостната работа на музея, за реализирането на изявите и дейностите, заложени в годишния план и в културния календар.

Може ли да разкажете накратко за музея и откога съществува?


РЕКЛАМА:

***

Регионален исторически музей – Перник е създаден през 1953 г. като градски музей. Експозицията е разположена в сградата на първия работнически театър в България, построена през 1919 г. Към момента във фонда се съхраняват над 50 000 движими културни ценности. Експозицията включва два основни раздела – археология и етнография. Имаме обособена зала за временни и гостуващи изложби.
Регионален исторически музей – Перник стопанисва още два обекта – Средновековната пернишка крепост и уникалния за Балканския полуостров Подземен минен музей.

С какво би се похвалил музеят? С кое най-много се гордеете?

През последната година можем да се похвалим, че успяхме изцяло да реновираме две от експозиционните зали. В момента тече реализацията на проект, финансиран от Агенция за хората с увреждания, който е насочен към подобряване на достъпността. Гордея се с това, че нашият екип работи изключително мотивирано и продължаваме да разработваме проекти, които да ни дадат възможност да подобрим достъпа на посетителите и да осигурим един качествен и атрактивен туристически продукт. По време на пандемията запазихме контакта с нашата публика и направихме всичко възможно да осигурим на нашите посетители безопасен достъп до обектите. Гордеем се и с това, че нашите посетители си тръгват доволни и се връщат отново.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Какво бихте казали на бъдещите посетители и защо да дойдат и да Ви посетят?

Експозицията на Регионален исторически музей – Перник, Средновековната крепост и Подземният минен музей са уникална възможност посетителите да се докоснат до различни моменти от историята на Перник и региона – от праисторията и античността, през Средновековието до съвременното индустриално наследство. Независимо дали ще предпочете да се наслади на уникалната енергия на хълма Кракра, да попадне под магията на багрите на граовските носии и мистерията на тракийските светилища, или да се потопи в историята на „черното злато” на 50 метра под земята, всеки посетител ще отнесе със себе си незабравим спомен.

Има ли наука в музейната работа и каква е тя?

Разбира се. Това, което нашите посетители виждат в експозиционните зали, е по-скоро „готовия продукт”. Но този продукт е резултат именно от научна работа – издирвателска, идентификационна, изследователска, проучвателска, реставраторска. Всяка движима културна ценност преминава през различни етапи по пътя си до музейните зали. И на всеки от тези етапи става дума за сериозна и задълбочена научна работа.

Как музеите могат да помогнат на образованието?

Музеите все повече се налагат като алтернативно образователно пространство. В нашия музей от години се реализират образователни програми за ученици от различни възрастови групи. Ние залагаме на убеждението, че докосването до историята, разказана от експонатите в музея, провокира интереса и любопитството на децата. Имаме програма „Уроци по родолюбие”, чиято идея е децата да се докоснат до българската история, и в частност до историята на родния край, чрез презентации, представяне на конкретни експонати и приложни ателиета.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Как държавата може да помогне на музеите в България?

Не е тайна, че музеите са изправени пред редица проблеми. Специално за нас сериозен проблем е остарялата материална база – сградата, в която се намират експозицията и фондохранилищата, е строена през 1919 г. и за последен път е била ремонтирана през 60-те години на ХХ век. Музеите са не само пазители на историята, те са живата връзка с всяко следващо поколение, мястото, на което младите хора докосват и вдъхват миналото. Затова е изключително важно да се осигурят съвременни условия за съхранение на движимите културни ценности. Смятам, че държавата трябва да преосмисли ролята на музея като културна и образователна институция и да се вслуша в проблемите на музеите и на техните служители.

Какво друго бихте споделили с нашите читатели?

Бих искал да споделя едно уникално събитие. През изминалата седмица Подземният минен музей беше домакин на първия подземен концерт на проф. Йосиф Радионов. През месец март представихме под земята изложба дървопластика. Музеят продължава да бъде привлекателно място за български и чуждестранни гости. И се надявам, че в бъдеще ще имаме възможности да предложим повече такива прояви.


Европейска нощ на учените 2022 г.: